Školiace materiály

Máme k dispozícii online školiaci kurz pre energetických poradcov zameraný na organizácie, ktoré jednajú priamo so spotrebiteľmi. Tento kurz je k dispozícii na portáli MOODLE*, čo je online systém výučby, s cieľom propagácie zdieľania vedomostí a vytvárania učebných komunít.

Resources 1
Cieľom tohto kurzu je vyškoliť organizácie v oblasti:
  • Pomoci energeticky chudobným spotrebiteľom šetriť energie a zlepšovať ich životnú úroveň.
  • Poskytnutia poradenstva spotrebiteľom ohľadom efektívnejšej spotreby energie a toho, ako môžu ušetriť peniaze a zlepšiť si zdravie a pohodu.
Obsah školiaceho kurzu:
  • „Základné vedomosti o energetickom sektore“- ako funguje energetický sektor, kto sú jeho hlavní aktéri, najrelevantnejšie právne predpisy a zdravotné problémy vyplývajúce z teplotného nepohodlia a zlej kvality vnútorného ovzdušia.
  • „Energie doma“ – energetická účinnosť v domácnosti vrátane zmien správania, energetické štítky a certifikáty, renovácie budov, vykurovacie zariadenia a dokonca aj energetická spotreba osvetlenia a domácich spotrebičov.
  • „Uvedomelí spotrebitelia “- práva spotrebiteľov na trhu s energiami, riadenie spotreby a porozumenie faktúram, ktoré môže napomôcť prijať stratégie s cieľom ušetriť na účtoch za energie.
  • „Energetická chudoba: podporné mechanizmy“ – základné princípy a fungovanie systému sociálneho zabezpečenia na Slovensku, prístup k otázkam energetickej chudoby a hlavné zdroje dostupné na Slovensku na podporu spotrebiteľov v situácii energetickej chudoby.
  • „Ochrana osobných údajov“.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, kontaktujte Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad.

Pripravili sme školiace kurzy pre poradcov v prvej línii, aj pre spotrebiteľov, taktiež sme vypracovali podklady, ktoré pomôžu znížiť energetickú chudobu a zvýšiť komfort v domovoch ľudí.

Upozorňujeme, že energetická politika je na Slovensku decentralizovanou záležitosťou, mnoho podporných programov a definícií sa na Slovensku odlišuje od iných krajín, a preto sú tieto kurzy zamerané na ľudí žijúcich na Slovensku.

*Naše školiace moduly vytvoril náš poľský projektový partner, združenie FK, použitím platformy MOODLE. Moduly sú hostené v Poľsku. Údaje zhromaždené za účelom prístupu k modulom (meno, e-mail, organizácia) sa používajú iba na účely poskytovania školení a sú prístupné národnému partnerovi STEP a FK ako správcovi platformy. Viac podrobností o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov tu.

  

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics