Materiály zo školení

Materiály, ktoré vzniknú počas projektu tu zverejníme hneď ako budú k dispozícií. Už čoskoro ich tu bude viac!

Nájdete tu tiež všetky online školiace moduly vo všetkých jazykoch projektu. Tieto online moduly sú určené pracovníkom v prvej línii, ktorí poskytujú poradenstvo v rôznych oblastiach ako finančné služby či poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako získať prístup k informáciám a školeniam v oblasti energetickej chudoby.

Man providing training on whiteboard.

Jednotlivé moduly budú zamerané na nasledujúce oblasti:

  • základné znalosti o sociálnom systéme a probléme chudoby
  • ako identifikovať spotrebiteľov trpiacich energetickou chudobou
  • ako odkázať ľudí na energetických poradcov projektu STEP
  • vnútroštátne a miestne mechanizmy a možnosti podpory pre spotrebiteľov
  • ako zmluvy na dodávku energií ovplyvňujú život spotrebiteľov trpiacich energetickou chudobou (tarify, zmena dodávateľa, prehľadné účty) – práva spotrebiteľa

Publikácie

Publikácie budú obsahovať:

  • dotazník, ktorý vyplní spotrebiteľská organizácia alebo pracovník v prvej línii na základe spätnej väzby od spotrebiteľov o tom, čo urobili pre úsporu energie
  • model na odhad množstva úspor energie, ktoré spotrebitelia dosiahnu vykonaním opatrení na úsporu energie
  • správy o vplyve kontaktu na spotrebiteľov
  • správu s názvom Zacielenie na energeticky chudobných spotrebiteľov, ktorá bude obsahovať ukazovatele definujúce energetickú chudobu, zhrnutie dostupných podporných schém v každej partnerskej krajine a osvedčené postupy v krajinách zúčastňujúcich sa programu STEP
  • dohody o partnerstve uzatvorené v každej krajine medzi organizáciami pracovníkov v prvej línií a spotrebiteľskými organizáciami na poskytovanie energetického poradenstva
Series of publications.

! NA STRÁNKE SA PRACUJE !

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

REGISTRUJTE SA NA ODBER NOVINIEK

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics