Materiały szkoleniowe

Tutaj zostaną opublikowane materiały wypracowane w trakcie projektu. Zapraszamy wkrótce!

Strona będzie zawierała moduły szkoleniowe online przygotowane we wszystkich językach projektu, tak aby pracownicy instytucji mających bezpośredni kontakt z konsumentami różnych sektorów mogli uzyskać dostęp do gotowych materiałów na temat ubóstwa energetycznego.

Man providing training on whiteboard.

Moduły szkoleniowe będą obejmowały:

 • podstawową wiedzę na temat sektora energetycznego
 • podstawową wiedzę na temat systemu społecznego i ubóstwa
 • informacje jak rozpoznać osoby ubogie energetycznie
 • informacje jak kierować ludzi do doradców energetycznych STEP
 • mechanizmy krajowe i lokalne oraz możliwości wsparcia dla konsumentów
 • informacje w jaki sposób umowy energetyczne wpływają na ubóstwo energetyczne konsumentów (taryfy, zmiana dostawcy, przejrzyste rachunki)
 • prawa konsumentów.

Publikacje

Publikacje zawierają:

 • Kwestionariusz, który wypełnia organizacja konsumencka lub pracownik instytucji udzielającej porad na podstawie informacji uzyskanych od konsumentów na temat tego, co zrobili, aby oszczędzać energię
 • Model szacunkowy oszczędności w zakresie zużytej energii
 • Raporty na temat efektów kontaktu z konsumentami
 • Raport zatytułowany „Docieranie do ubogich odbiorców energii”, który zawiera wskaźniki definiujące ubóstwo energetyczne, podsumowanie dostępnych systemów wsparcia w każdym kraju partnerskim oraz najlepsze praktyki wypracowane w krajach STEP
 • Umowy o partnerstwie zawarte w każdym kraju między podmiotami udzielajacymi porad a organizacjami konsumenckimi w celu świadczenia porad energetycznych
 • Rekomendacje polityczne dotyczące sposobu wdrożenia na szczeblu krajowym pakietu legislacyjnego UE w sprawie czystej energii
Series of publications.

! PRACA W TOKU !

Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zaangażować? Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Tutaj uzyskasz dane kontaktowe osoby, która może Ci pomóc.

Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości o projekcie, zarejestruj się. Nigdy nie będziemy Cię spamować informacjami i będziemy szanować Twoją prywatność.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

European Flag

Projekt STEP otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 847080.

Projekt i wykonanie Exelmans Graphics