Vyúkové materiály

Materiály vytvořené v rámci tohoto projektu budeme průběžně zveřejňovat zde.

Tato stránka zahrnuje výukové materiály v jazycích jednotlivých zapojených organizací. Aby pracovníci, kteří poskytují přímé poradenství v různých oblastech, jako jsou finance či zdraví, měli přístup ke vzdělávacím materiálům v oblasti boje proti energetické chudobě.

Man providing training on whiteboard.

Tyto výukové materiály zahrnují následující informace:

 • základní poznatky o energetice,
 • základní poznatky o sociálním systému a chudobě,
 • jak rozpoznat energetickou chudobu,
 • jak odkazovat spotřebitele na energetické poradce zapojené do projektu,
 • národní a místní systémy a možnosti podpory spotřebitelů,
 • jaký vliv mají smlouvy o dodávkách energií na energetickou chudobu (sazby a tarify, změna dodavatele, jasné a srozumitelné vyúčtování spotřeby energií),
 •  spotřebitelská práva.

Publikace

Publikace zahrnují:

 • dotazník určený k vyplnění spotřebitelskou organizací nebo pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu se spotřebiteli,
 • model odhadu množství úspor energií, kterých spotřebitelé dosáhnou provedením úsporných opatření,
 • zprávy o průběhu práce se spotřebiteli,
 • zprávu nazvanou „Identifikace Energeticky Chudých Spotřebitelů“, která obsahuje ukazatele definující energetickou chudobu, shrnutí dostupných podpůrných programů v každé zapojené zemi a osvědčené postupy v zemích účastnicích se projektu,
 • dohody o partnerství uzavřené v každé zemi mezi spotřebitelskými organizacemi a pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu se spotřebiteli, za účelem poskytování energetického poradenství,
Series of publications.

! NA TÉTO STRÁNCE JEŠTĚ PRACUJEME !

Kontakt

Máte otázky? Chcete se zapojit? Nemůžete najít, co hledáte? Kontaktujte nás.

Kontakt

Zaregistrujte se k odběru novinek

Jestli si přejete dostávat novinky o projektu, přihlaste se k jejich odběru. Nebojte se, nebudeme vás bombardovat informacemi. Zároveň respektujeme vaše soukromí.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

European Flag

The STEP project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 847080.