Webovú stránku www.stepenergy.eu navrhla Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC). Viac informácií o BEUC nájdete na www.beuc.eu. V zmysle ochrany osobných údajov je BEUC prevádzkovateľom tejto webovej stránky.

Veríme vo vaše práva na ochranu súkromia a osobných údajov. Snažíme sa prísne obmedziť spracovanie vašich osobných údajov na minimum tak, aby bolo možné správne fungovanie webovej stránky.

Cookies

Na našom webe používame cookies. Ide o textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Môžu zahŕňať zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov.

Pri vstupe na webovú stránku sa zobrazí oznámenie so súhlasom s používaním súborov cookies, pretože na analýzu návštevníkov webu používame službu s názvom Matomo. Súbor cookie Matomo sa inštaluje iba v prípade, ak sa návštevník webovej stránky rozhodne povoliť súbor cookie začiarknutím príslušného políčka na oznámení so súhlasom.

Matomo monitoruje kedy, kde a ako ľudia pristupujú k informáciám a mohli sme stránku prispôsobiť, aby lepšie vyhovovala potrebám našich používateľov a zaznamenávala jej činnosť. Vybrali sme si Matomo, pretože plne rešpektuje vaše súkromie. Anonymizuje napríklad vašu IP adresu odstránením jej poslednej slabiky, preto nikdy nebudeme vedieť vašu úplnú IP adresu.

Používame tiež ďalší súbor cookie:

Súbor cookie SESSIONID31396 je serverový súbor cookie, ktorý nastavila spoločnosť OVH poskytujúca webovú stránku a určuje, ako sa server používa. Platnosť cookie vyprší po 15 minútach.

Ak si želáte odmietnuť súbor cookie SESSIONID, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Vložený obsah

Mapbox: Náš web používa statickú mapu spoločnosti MapBox, ktorá nevyžaduje žiadne cookies, pretože tu neexistuje interakcia.

Video: Program Framatube  používame na vkladanie videí na našu webovú stránku. Framatube bol vyvinutý francúzskou neziskovou organizáciou Framasoft. Framatube na zdieľanie šírky pásma medzi používateľmi používa protokol BitTorrent. To znamená, že vaša verejná adresa IP je uložená vo verejnom sledovači BitTorrent videa, iba kým si video pozeráte. Ak chcete zachovať svoju verejnú IP adresu v súkromnom režime, použite sieť VPN. Ďalšie informácie o Framatube nájdete tu.

Písmo: Písmo použité v obsahu našej stránky pochádza zo služby Google Fonts, ale nevyžaduje žiadne súbory cookie.

Ikony: Ikony poskytuje program Font Awesome. Nepoužívajú sa žiadne súbory cookie, pretože písma sa ukladajú lokálne a nekomunikujú s aplikáciou Font Awesome.

Školiace moduly

Naše školiace kurzy pre energetických poradcov a spotrebiteľov sú vyvinuté pomocou platformy MOODLE, ktorá je otvoreným systémom riadenia výučby. Samotné školiace moduly vytvoril náš poľský partner FK a sú hostené na serveri v Poľsku. So spoločnosťou MOODLE sa nezdieľajú žiadne osobné údaje (ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MOODLE tu: Privacy Notice | Moodle). Údaje zhromaždené na prihlásenie sa na školiace kurzy (e-mail, meno a organizácia) sa používajú iba na účely umožnenia prístupu k modulom a vedenia evidencie účastníkov. Na žiadosť Európskej komisie, ktorá financuje tento projekt, sa údaje uchovávajú 5 rokov po ukončení projektu, t.j. do 31. mája 2027.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

  • Právo na prístup k údajom – Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a právo získať ich kópiu.
  • Právo na opravu – Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás máme, ak sú nepresné.
  • Právo na vymazanie – Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme.
  • Právo na obmedzenie spracovania – Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré máme, nie sú presné alebo ich nepoužívame legálne, ale nechcete jednoducho požadovať ich okamžité vymazanie, máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať tieto údaje, zatiaľ čo my vyriešime uvedené problémy.
  • Právo na prenosnosť údajov – Máte právo dostať údaje, ktoré ste poskytli, v bežne používanom formáte, takže si ich môžete preniesť a použiť kdekoľvek si želáte.
  • Právo namietať – Máte právo kedykoľvek namietať používanie vašich údajov na marketingové účely. Upozorňujeme, že vaše údaje žiadnym spôsobom nepoužívame na marketing!
  • Právo podať sťažnosť – Ak si myslíte, že sa vaše práva nerešpektujú a vaše údaje sa používajú nezákonne, máte právo podať sťažnosť svojmu vnútroštátnemu orgánu na ochranu osobných údajov alebo belgickému orgánu na ochranu údajov, pretože BEUC má sídlo v Belgicku. Kontaktné údaje všetkých vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov nájdete tu.

Zmeny v našich pravidlách

Môže sa stať, že uvedené zásady ochrany osobných údajov budeme musieť meniť, napríklad, aby boli v súlade s novými právnymi požiadavkami. Ak vykonáme akékoľvek zmeny, zverejníme tieto informácie na webovej stránke. Jasne uvedieme aj dátum a povahu zmeny.

Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky, podnety alebo sťažnosti týkajúce sa uvedených zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým využívame vaše informácie, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali a my sa ich budeme snažiť vyriešiť.

BEUC – The European Consumer Organisation
Rue d’Arlon 80
B-1040 Brussels
Belgium

Email: privacy@beuc.eu

Tel: +32 2 743 15 90
Fax: +32 2 740 28 02

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics