Projekt

Nástroje na riešenie energetickej chudoby (Solutions to Tackle Energy Poverty alebo STEP) je projekt zameraný na vývoj jednoduchého, inovatívneho a ľahko opakovateľného súboru opatrení na riešenie energetickej chudoby.

Do projektu sa zapojili niektoré krajiny s najvyššou mierou energetickej chudoby v Európe. Ide o Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Veľkú Britániu.

Hlavným cieľom projektu STEP je zmierniť dopad energetickej chudoby prostredníctvom podpory zmeny  správania sa spotrebiteľov a použitia nízko-nákladových, energeticky účinných riešení samotnými energeticky chudobnými spotrebiteľmi alebo spotrebiteľmi, ktorým zatiaľ táto chudoba „len“ hrozí, vďaka overenému, na mieru ušitému poradenstvu.

Older woman looking thoughtful
A girl is drinking tea looking sad as sun goes down.

Projekt sleduje tri špecifické ciele:

  • Umožniť spotrebiteľským organizáciám a organizáciám v prvej línii, ktoré poskytujú poradenstvo v rôznych oblastiach ako finančné služby či oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, spolupracovať a poskytovať poradenstvo aj energeticky chudobným spotrebiteľom.
  • Pomôcť energeticky chudobným spotrebiteľom v 9 krajinách šetriť energiu a zlepšiť si životnú úroveň. Poradíme spotrebiteľom ako vďaka   efektívnejšej spotrebe energie môžu ušetriť, byť zdravší a šťastnejší. Pripravujeme informačné kampane, kde poskytneme tipy a návody ako minúť menej energie, usporiť na nákladoch a zaviesť nízko-nákladové opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti.
  • Šíriť osvedčené postupy a stratégie, ktoré môžu zmierniť energetickú chudobu a podporovať ich opakované využitie v iných krajinách EÚ.

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics