Na projekte STEP spolupracuje 11 organizácií.

V deviatich prípadoch ide o aktívne spotrebiteľské organizácie, ktoré poskytujú poradenstvo spotrebiteľom na národnej úrovni.

Ďalšími dvoma sú Európska sieť spotrebiteľských organizácií (BEUC) a asociácia ADE Research so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá zastrešuje priemyselný, obchodný a verejný sektor a zaoberá sa energetickou účinnosťou a decentralizáciou energie.

Partneri.

Veľká Británia

ADE

ADE sa zameriava na energetickú účinnosť a decentralizáciu energetického sektora vo Veľkej Británii.

Viac tu
Belgicko/EÚ

BEUC

Európska spotrebiteľská organizácia – BEUC je federáciou 45 nezávislých národných spotrebiteľských organizácií z 32 európskych krajín so sídlom v Bruseli.

Viac tu
Bulharsko

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (BNAAC)

BNAAC je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá chráni záujmy bulharských spotrebiteľov.

Viac tu
Veľká Británia

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Poskytuje bezplatné, nezávislé právne a spotrebiteľské poradenstvo v celej Veľkej Británii.

Viac tu
Cypre

Cyprus Consumers Association (CCA)

Cyperská asociácia Kypriakos Sundesmos Katanaloton je nezávislá spotrebiteľská organizácia.

Viac tu
Portugalsko

DECO

DECO je nezisková organizácia, ktorá propaguje záujmy a práva spotrebiteľov a zastupuje ich pri tvorbe politík na rôznych úrovniach.

VIAC TU
Česko

dTest

dTest je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby spotrebiteľom prostredníctvom časopisu, publikácií a telefonického poradenstva.

Viac tu
Poľsko

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów je poľské spotrebiteľské združenie, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a pomoc spotrebiteľom prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek.

Viac tu
Lotyšsko

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA bola založená s cieľom chrániť práva spotrebiteľov, ktoré ustanovujú vnútroštátne právne predpisy a legislatíva EÚ.

Viac tu
Litva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Spotrebiteľská organizácia zapojená do projektu STEP: Lietuvos vartotojų organizacejų aljansas – LVOA Aliancia litovských spotrebiteľských organizácií (LVOA) združuje niekoľko spotrebiteľských organizácií pôsobiacich v Litve.

Viac tu
Slovensko

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (SOS) je slovenská spotrebiteľská organizácia, ktorá poskytuje poradenstvo spotrebiteľom a pomáha im ich sťažnosti riešiť mimosúdnym spôsobom.

Viac tu
Veľká Británia

ADE

ADE sa zameriava na energetickú účinnosť a decentralizáciu energetického sektora vo Veľkej Británii. Organizácia sa snaží urobiť z Veľkej Británie energeticky efektívnu krajinu s teplými a zdravými domácnosťami, ktorá svojim obyvateľom zabezpečí energetickú budúcnosť prostredníctvom pulzijúcej nízko-uhlíkovej ekonomiky.

ADE na projekte participuje prostredníctvom svojho výskumného oddelenia, vysoko ceneného najmä vďaka  kvalitnej práci v oblasti legislatívy.

 

 

 

 

 

 

Belgicko/EÚ

BEUC

Európska spotrebiteľská organizácia – BEUC je federáciou 45 nezávislých národných spotrebiteľských organizácií z 32 európskych krajín so sídlom v Bruseli. BEUC vznikol s cieľom propagovať, obhajovať a zastupovať záujmy európskych spotrebiteľov v procesoch prípravy a implementácie politík EÚ.

V BEUC pracujú legislatívne a komunikačný tím odborníkov,  ktorí sa snažia o zavádzanie regulačného  prostredia, ktoré chráni spotrebiteľov na trhoch s energiou v rámci celej Európy.

Bulharsko

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (BNAAC)

BNAAC je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá chráni záujmy bulharských spotrebiteľov. Má 3 pobočky a 9 informačných poradenských centier v rôznych mestách. Organizácia poskytuje informácie a pomoc spotrebiteľom aj prostredníctvom svojho časopisu ACTIVE CONSUMERS. BNAAC lobuje za tvorbu politík, aby právne predpisy rešpektovali záujmy spotrebiteľov a aby sa vykonávali porovnávacie testy výrobkov a služieb.

BNAAC má takmer dve desaťročia skúseností so školením odborníkov z rôznych oblastí spotrebiteľskej ochrany a trvalo udržateľnej energie.

Veľká Británia

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Poskytuje bezplatné, nezávislé právne a spotrebiteľské poradenstvo v celej Veľkej Británii. Zlepšuje tiež politiky a postupy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí. Organizáciu Citizen Advice tvorí sieť takmer 400 nezávislých poradenských centier na vyše 2 900 miestach v Anglicku a Welse. V roku 2017 pomohlo združenie 2,7 miliónom ľudí v celkovo 6,3 miliónoch prípadov.

V oblasti energetiky, organizácia poskytla osobné energetické poradenstvo 41 000 klientom a cez vyškolených pracovníkov prvej línie  poskytujúcich energetické poradenstvo oslovila ďalších 100 000 spotrebiteľov. Projekt STEP budú realizovať tri hlavné miestne centrá Citizens Advice Reading, Manchester a Coventry,  s podporou National Citizens Advice.

Cypre

Cyprus Consumers Association (CCA)

Cyperská asociácia Kypriakos Sundesmos Katanaloton je nezávislá spotrebiteľská organizácia. Od svojho založenia v roku 1973 zohráva združenie dôležitú úlohu pri podpore cyperských spotrebiteľov. Zabezpečuje, aby bol spotrebiteľský hlas vypočutý na všetkých úrovniach politického systému. Organizácia poskytuje spotrebiteľom informácie o ich právach, vybavuje sťažnosti spotrebiteľov a vydáva štvrťročník O Katanalotis.

CCA od roku 1990 prevádzkuje školu pre dospelých. Kurzy pokrývajú rôzne spotrebiteľské oblasti a s nimi spojené  práva, trvajú týždeň a sú bezplatné.

Portugalsko

DECO

DECO je nezisková organizácia, ktorá propaguje záujmy a práva spotrebiteľov a zastupuje ich pri tvorbe politík na rôznych úrovniach.

Má 380 000 členov a 7 regionálnych delegácií. Poskytuje spotrebiteľom informácie o produktoch a službách na trhu prostredníctvom periodicky vydávaných publikácií ako je Proteste (385 000 čitateľov).

Organizuje tiež odborné vzdelávanie pre sudcov a riaditeľov spoločností, propaguje vzdelávanie spotrebiteľov na školách a školenia pre dospelých.

Česko

dTest

dTest je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby spotrebiteľom prostredníctvom časopisu, publikácií a telefonického poradenstva. Prostredníctvom svojho časopisu dTest publikuje testy produktov, propaguje práva spotrebiteľov a bojuje za ich vylepšenia. Organizácia dTest tiež vyvinula porovnávacie nástroje a kalkulačky, ktoré spotrebiteľom zjednodušujú výber produktov a služieb.

dTest v rokoch 2016, 2017 a 2018 realizoval tri úspešné kolektívne kampane na zmenu dodávateľa energie. dTest dlhodobo spolupracuje s 500 samosprávami a asi 150 odborníkmi z oblasti poradenských služieb pre spotrebiteľov.

Poľsko

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów je poľské spotrebiteľské združenie, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a pomoc spotrebiteľom prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek.

FK tiež lobuje za tvorbu politík, aby prijaté zákony a postupy na riešenie sporov boli čo najpriaznivejšie pre spotrebiteľa. FK tiež organizuje vzdelávacie aktivity pre rôzne skupiny vrátane detí, mládež alebo seniorov.

FK už participovala na rôznych projektoch financovaných EÚ, z ktorých jeden – projekt ASSIST sa týka energetickej účinnosti. FK má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva spotrebiteľom v energetických otázkach.

Lotyšsko

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA bola založená s cieľom chrániť práva spotrebiteľov, ktoré ustanovujú vnútroštátne právne predpisy a legislatíva EÚ. LPIAA informuje spotrebiteľov o ich právach a je partnerom v systéme alternatívneho riešenia sporov (ADR) v Lotyšsku. Na regionálnej úrovni LPIAA propaguje vzdelávacie a informačné aktivity týkajúce sa energetickej politiky.

Poskytuje spotrebiteľom energetické poradenstvo a propaguje záujmy spotrebiteľov prostredníctvom bezplatných konzultácií. Má rozsiahle skúsenosti s vývojom a implementáciou projektov financovaných EÚ a štátnym rozpočtom. LPIAA už realizovala projekty zamerané na energetické otázky.

Litva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Spotrebiteľská organizácia zapojená do projektu STEP: Lietuvos vartotojų organizacejų aljansas – LVOA Aliancia litovských spotrebiteľských organizácií (LVOA) združuje niekoľko spotrebiteľských organizácií pôsobiacich v Litve. LVOA sa zúčastňuje vnútroštátnych i európskych diskusií týkajúcich sa spotrebiteľských tém.

LVOA je v Litve uznávaným partnerom v oblasti spotrebiteľských práv pre médiá a má významné postavenie aj medzi subjektami, ktoré sa zaoberajú tvorbou národných politík.

Slovensko

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (SOS) je slovenská spotrebiteľská organizácia, ktorá poskytuje poradenstvo spotrebiteľom a pomáha im ich sťažnosti riešiť mimosúdnym spôsobom. Na Slovensku prevádzkuje štyri spotrebiteľské poradenské centrá, ktoré poskytujú odborné poradenstvo a praktickú pomoc najmä zraniteľným osobám.

S.O.S. organizuje vzdelávacie školenia pre spotebiteľov, študentov a podnikateľov.

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics