Súhrnný sprievodca výhod pre organizácie, ktoré sa pripoja do siete STEP

06/05/2021

Nižšie si pozrite, čo naši partneri považujú za najprínosnejšie pri pripojení sa do našej siete poradcov STEP.

Download

Smernica o energetickej efektívnosti (EED) -Návrhy na revíziu:

30/03/2021

Nižšie nájdete 5 najnovších odporúčaní STEP na revíziu EED.

Download

Druhý súbor politických odporúčaní

26/03/2021

Tieto politiky odrážajú novú realitu COVID-19 a potrebu väčšieho financovania, energetickej efektívnosti a spolupráce s miestnymi subjektmi.

Download
Report

Prvý návrh súboru legislatívnych odporúčaní (anglická verzia):

03/02/2020

13 legislatívnych odporúčaní zameraných na riešenie energetickej chudoby na národnej a európskej úrovni

Download
Report

Najlepšie postupy v projektových krajinách STEP (anglická verzia):

17/12/2019

Je to skôr o lepšej informovanosti alebo viac o priamom zapojení energeticky chudobných domácností?

Download
Report

Dohody o spolupráci pri školeniach pracovníkov v prvej línii (anglická verzia):

10/12/2019

Všetky dohody o spolupráci týkajúce sa realizácie aktivít projektu STEP

Download
Report

Definovanie energetickej chudoby v projektových krajinách STEP (anglická verzia):

15/10/2019

Prieskum medzi 151 organizáciami, ktoré pracujú s energeticky chudobnými spotrebiteľmi, nám pomáha lepšie identifikovať našu cieľovú skupinu a prekážky, ktoré bránia jej podpore

Download
Report

Súhrn dostupných podporných schém(anglická verzia):

11/10/2019

Pozrite si podporné schémy pre energeticky chudobných spotrebiteľov dostupné v 9 krajinách

Download
Report

Ako cieliť energeticky chudobných spotrebiteľov (anglická verzia):

11/10/2019

Pozrite si definície energetickej chudoby v krajinách, kde sa realizuje tento projekt, prečítajte si prečo vzniká a ako ju riešiť

Download

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics