Projektu se účastní jedenáct organizací.

Devět z nich jsou respektované spotřebitelské organizace, které poskytují poradenství na národní úrovni.

Další dvě organizace jsou BEUC, organizace zastřešující síť evrpských spotřebitelských organizací, a britské obchodní sdružení průmyslového, obchodního a veřejného sektoru pracující na energetické účinnosti a decentralizaci energetiky, ADE Research.

Partneři.

Spojené království

ADE

ADE se zabývá energetickou účinností a decentralizací energetického sektoru ve Velké Británii.

VÍCE ZDE
Belgie/EU

BEUC

BEUC, Evropská spotřebitelská organizace, je asociací 45 nezávislých národních spotřebitelských organizací z 32 evropských zemí.

VÍCE ZDE
Bulharsko

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (BNAAC)

BNAAC je nezávislá nevládní organizace, která chrání zájmy bulharských spotřebitelů.

VÍCE ZDE
Spojené království

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Tato organizace poskytuje bezplatné právní poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky napříč Velkou Británií.

VÍCE ZDE
Kypr

Cyprus Consumers Association (CCA)

CCA je nezávislá nevládní spotřebitelská organizace.

VÍCE ZDE
Portugalsko

DECO

DECO je nezisková organizace, která zastupuje zájmy spotřebitelů a prosazuje jejich práva na různých úrovních.

VÍCE ZDE
Česko

dTest

dTest je nezisková organizace poskytující spotřebitelský servis prostřednictvím časopisu s testy a radami, brožur I dalších publikací a spotřebitelské poradny.

VÍCE ZDE
Polsko

Federacja Konsumentów (FK)

Federace spotřebitelů je polská spotřebitelská asociace, která poskytuje bezplatné právní poradenství a pomoc spotřebitelům prostřednictvím regionálních poboček.

VÍCE ZDE
Lotyšsko

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

Společnost byla založena s cílem prosazovat práva tamních spotřebitelů.

VÍCE ZDE
Litva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Aliance litevských spotřebitelských organizací (LVOA) sdružuje několik organizací působících v Litvě.

VÍCE ZDE
Slovensko

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS je nezisková organizace, která poskytuje spotřebitelské poradenství a zastupuje spotřebitele v soudních sporech.

VÍCE ZDE
Spojené království

ADE

ADE se zabývá energetickou účinností a decentralizací energetického sektoru ve Velké Británii. Organizace usiluje o to, aby se ve Velké Británii zvýšila energetická účinnost prostřednictvím vyhřátých a zdravotně nezávadných domů, včetně zajištění bezpečné energetické budoucnosti pomocí nízkouhlíkového hospodářství.

ADE se podílí na projektu v jeho výzkumné a vyhodnocovací části prostřednictvím svého výzkumného oddělení s vynikající reputací.

Belgie/EU

BEUC

BEUC, Evropská spotřebitelská organizace, je asociací 45 nezávislých národních spotřebitelských organizací z 32 evropských zemí. BEUC byla vytvořena za účelem propagace, obrany a zastupování zájmů evropských spotřebitelů při vypracovávání a provádění politik Evropské unie.

BEUC má specializované týmy odborníků pro politiku a komunikaci, které se zasazují o zlepšení regulačního prostředí, které chrání spotřebitele na energetických trzích v celé Evropě.

 

 

 

Bulharsko

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (BNAAC)

BNAAC je nezávislá nevládní organizace, která chrání zájmy bulharských spotřebitelů. Má tři pobočky a devět informačních a poradenských center. Organizace poskytuje spotřebitelům informace a pomoc, mimo jiné prostřednictvím svého časopisu ACTIVE CONSUMERS. Lobbuje za legislativu chránící zájmy spotřebitelů a provádí srovnávací testování.

BNAAC má téměř dvě desetiletí trvající zkušeností s poskytováním školení pro odborníky a další zainteresované subjekty v oblasti ochrany spotřebitele a udržitelné energie.

Spojené království

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Tato organizace poskytuje bezplatné právní poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky napříč Velkou Británií. Tvoří ji síť více než 400 nezávislých poradenských center z více než 2900 lokalit v Anglii a Walesu. V roce 2017 Citizens Advice pomohla 2,7 millionu lidí s 6,3 milionu záležitostí.

V energetice organizace poskytla osobní poradenství 41 000 klientů.  Dalším 100 000 spotřebitelů pak poskytli energetické rady touto organizací vyškolení pracovníci.

Kypr

Cyprus Consumers Association (CCA)

CCA je nezávislá nevládní spotřebitelská organizace. Od svého založení v roce 1973 hraje významnou roli v podpoře kyperských spotřebitelů a stará se o to, aby byl jejich hlas slyšen na všech úrovních. Organizace poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech, vyřizuje jejich stížnosti a vydává časopis.

Od roku 1990 také pořádá bezplatná školení pro dospělé týkající se různých spotřebitelských oblastí.

Portugalsko

DECO

DECO je nezisková organizace, která zastupuje zájmy spotřebitelů a prosazuje jejich práva na různých úrovních.

Má 380.000 členů a sedm regionálních zastoupení. Poskytuje spotřebitelům informace vztahující se k produktům a službám dostupným na trhu, a to prostřednictvím periodických publikací, jako je časopis Proteste (385.000 čtenářů).

Organizuje take školení pro soudce nebo například pro ředitele společností, školy i veřejnost.

Česko

dTest

dTest je nezisková organizace poskytující spotřebitelský servis prostřednictvím časopisu s testy a radami, brožur I dalších publikací a spotřebitelské poradny. Prostřednictvím svého časopisu uveřejňuje testy produktů, propaguje spotřebitelská práva a bojuje za jejich zlepšení. dTest také vyvinul několik srovnávačů a kalkulátorů, které usnadňují výběr produktů a služeb pro spotřebitele.

dTest uspořádal tři úspěšné hromadné změny dodavatele energií v roce 2016, 2017 a 2018. Dlouhodobě spolupracuje již s 500 obcemi a 150 praktickými lékaři v oblasti spotřebitelského poradenství.

Polsko

Federacja Konsumentów (FK)

Federace spotřebitelů je polská spotřebitelská asociace, která poskytuje bezplatné právní poradenství a pomoc spotřebitelům prostřednictvím regionálních poboček.

FK take lobbuje za co nejpříznivější zákonnou úpravu pro spotřebitele. FK dále organizuje vzdělávací aktivity pro různé skupiny, včetně dětí, mladistvých a seniorů.

V současné době se účastní různých projektů financovaných Evropskou unií, jedním z nich je ASSIT pokrývající energetickou účinnost. FK má i mnoho zkušeností s poskytováním pomoci spotřebitelům v energetice.

Lotyšsko

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

Společnost byla založena s cílem prosazovat práva tamních spotřebitelů. LPIAA informuje spotřebitele o jejich právech a podílí se na mimosoudním řešení sporů. Na regionální úrovni podporuje vzdělávací a informační aktivity v oblasti energetické politiky.

Poskytuje spotřebitelům poradenství v oblasti energií a podporuje zájmy spotřebitelů prostřednictvím bezplatných konzultací. Má rozsáhlé zkušenosti s vývojem a implementací projektů hrazených z veřejných prostředků, včetně projektů zaměřených na energetiku.

Litva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Aliance litevských spotřebitelských organizací (LVOA) sdružuje několik organizací působících v Litvě. LVOA se účastní na národní i evropské úrovní debat týkajících se spotřebitelských práv.

Je uznávanou autoritou v oblasti ochrany spotřebitele.

Slovensko

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS je nezisková organizace, která poskytuje spotřebitelské poradenství a zastupuje spotřebitele v soudních sporech. Na Slovensku provozuje čtyři poradenská centra poskytující profesionální poradenství a praktickou pomoc zejména zranitelným spotřebitelům.

S.O.S. také organizuje edukační semináře a školení pro spotřebitele, malé a střední obchodníky a má dlouholetou tradici v publikování publikací pro spotřebitele, obchodníky a další zájemce.

Kontakt

Máte otázky? Chcete se zapojit? Nemůžete najít, co hledáte? Kontaktujte nás.

Kontakt

Zaregistrujte se k odběru novinek

Jestli si přejete dostávat novinky o projektu, přihlaste se k jejich odběru. Nebojte se, nebudeme vás bombardovat informacemi. Zároveň respektujeme vaše soukromí.

European Flag

Projekt STEP je financován z programu Horizon 2020 - rámcový program EU pro výzkum a inovace.

Navrženo Exelmans Graphics