W projekcie STEP bierze udział 11 podmiotów.

Dziewięć z nich stanowią organizacje konsumenckie, które prowadzą poradnictwo konsumenckie na poziomie krajowym.

Pozostałe dwie organizacje to europejska sieć parasolowa organizacji konsumenckich (BEUC) oraz brytyjskie stowarzyszenie handlowe całego sektora przemysłowego, handlowego i publicznego działające na rzecz efektywności energetycznej i zdecentralizowanej energii (badania ADE).

Partnerzy projektu.

Wielka Brytania

ADE

ADE reprezentuje sektory efektywności energetycznej i zdecentralizowane sektory energetyczne w Wielkiej Brytanii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Belgia/UE

BEUC

BEUC to Europejska Organizacja Konsumencka z siedzibą w Brukseli zrzeszająca 45 niezależnych krajowych organizacji konsumenckich z 32 krajów europejskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Bułgaria

Българска национална асоциация „Активни потребители” (BNAAC)

BNAAC jest niezależną organizacją pozarządową, która chroni interesy bułgarskich konsumentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wielka Brytania

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice zapewnia bezpłatne, niezależne porady prawne i rozwiązuje problemy konsumenckie w Wielkiej Brytanii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Cypr

Cyprus Consumers Association (CCA)

Cypryjskie Stowarzyszenie Konsumentów jest niezależną, pozarządową organizacją konsumencką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Portugalia

DECO

DECO jest organizacją non-profit promującą na różnych poziomach prawa konsumentów oraz reprezentującą ich interesy w kształtowaniu polityki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Czechy

dTest

dTest to organizacja non-profit, która świadczy usługi konsumenckie za pośrednictwem magazynu testowego, broszur i infolinii telefonicznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Polska

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów to stowarzyszenie konsumentów, które zapewnia poradnictwo prawne i pomoc konsumentom za pośrednictwem swoich oddziałów regionalnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Łotwa

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA została założona w celu ochrony praw konsumentów na szczeblu krajowym i unijnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Litwa

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Sojusz Litewskich Organizacji Konsumenckich (LVOA) zrzesza kilka organizacji konsumenckich działających na Litwie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Słowacja

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS jest słowacką organizacją konsumencką, która świadczy porady dla konsumentów i rozwiązuje spory dotyczące skarg konsumenckich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wielka Brytania

ADE

ADE reprezentuje sektory efektywności energetycznej i zdecentralizowane sektory energetyczne w Wielkiej Brytanii. Organizacja dąży do tego, aby Wielka Brytania stała się energooszczędna, zapewniając ciepłe i zdrowe domy oraz zapewniając bezpieczną przyszłość energetyczną dzięki dynamicznej gospodarce niskoemisyjnej.

ADE bierze udział w projekcie za pośrednictwem swojego działu badawczego, który ma reputację wysokiej jakości pracy w obszarach badań i oceny polityki.

 

 

 

 

Belgia/UE

BEUC

BEUC to Europejska Organizacja Konsumencka z siedzibą w Brukseli zrzeszająca 45 niezależnych krajowych organizacji konsumenckich z 32 krajów europejskich. BEUC został utworzony w celu promowania, ochrony i reprezentowania interesów europejskich konsumentów w zakresie opracowywania i wdrażania polityk UE.

BEUC posiada dedykowane zespoły ds. polityki i komunikacji, które opowiadają się za regulacjami prawnymi chroniącymi konsumentów na rynkach energii w całej Europie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bułgaria

Българска национална асоциация „Активни потребители” (BNAAC)

BNAAC jest niezależną organizacją pozarządową, która chroni interesy bułgarskich konsumentów. Posiada 3 oddziały i 9 centrów informacji i porad w różnych miastach Bułgarii. Organizacja zapewnia informacje i pomoc konsumentom, w tym za pośrednictwem swojego magazynu ACTIVE CONSUMERS, lobbuje decydentów politycznych i przeprowadza testy porównawcze.

BNAAC ma prawie dwie dekady doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla ekspertów i interesariuszy z zakresu ochrony konsumentów i zrównoważonej energii.

Wielka Brytania

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice zapewnia bezpłatne, niezależne porady prawne i rozwiązuje problemy konsumenckie w Wielkiej Brytanii. Poprawia także zasady i praktyki, które mają wpływ na życie ludzi. Citizens Advice to sieć prawie 400 niezależnych centrów doradztwa z ponad 2900 lokalizacji w Anglii i Walii. W 2017 r. Citizens Advice pomogło 2,7 miliona osób z 6,3 milionami problemów.

Jeśli chodzi o energię, organizacja udzieliła osobistych porad energetycznych 41 000 klientom i dotarła do 100 000 konsumentów, szkoląc pracowników majacych kontakt z konsumentami w zakresie udzielania porad energetycznych. Projekt będzie realizowany przez trzy wiodące lokalne centra porad obywatelskich – Reading, Manchester i Coventry – przy wsparciu National Citizens Advice.

Cypr

Cyprus Consumers Association (CCA)

Cypryjskie Stowarzyszenie Konsumentów jest niezależną, pozarządową organizacją konsumencką. Od chwili powstania w 1973 r. stowarzyszenie odgrywa ważną rolę we wspieraniu cypryjskich konsumentów i zapewnianiu, by głos konsumentów był słyszany na wszystkich poziomach systemu politycznego. Organizacja zapewnia konsumentom informacje o ich prawach, obsługuje pochodzące z rynku skargi konsumenckie i wydaje własny kwartalnik O Katanalotis.

CCA prowadzi od 1990 roku szkołę dla dorosłych. Cotygodniowe i bezpłatne zajęcia obejmują szereg zagadnień i praw konsumenckich.

Portugalia

DECO

DECO jest organizacją non-profit promującą na różnych poziomach prawa konsumentów oraz reprezentującą ich interesy w kształtowaniu polityki.

Ma 380 000 członków i 7 delegatur regionalnych. Dostarcza konsumentom informacje o produktach i usługach na rynku w postaci wydawanych okresowo publikacji, takich jak Proteste (z 385 000 czytelników).

Organizuje także szkolenia zawodowe dla sędziów lub zarządów firm w celu upowszechniania i przestrzegania praw konsumentów. Promują także edukację konsumentów w szkołach i wśród dorosłych.

Czechy

dTest

dTest to organizacja non-profit, która świadczy usługi konsumenckie za pośrednictwem magazynu testowego, broszur i infolinii telefonicznej. W swoim magazynie dTest publikuje testy produktów, promuje prawa konsumenta i walczy o ich poprawę. dTest opracował również narzędzia porównawcze i kalkulatory, które ułatwiają konsumentom dokonanie wyboru produktów i usług.

dTest przeprowadził trzy udane kampanie zbiorowej zamiany sprzedawców energii w 2016, 2017 i 2018 r. Ponadto dTest już współpracuje z 500 gminami i 150 praktykami w zakresie usług doradczych dla konsumentów.

Polska

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów to stowarzyszenie konsumentów, które zapewnia poradnictwo prawne i pomoc konsumentom za pośrednictwem swoich oddziałów regionalnych.

FK prowadzi lobbing, aby przepisy prawne i procedury dotyczące sporów były jak najbardziej przyjazne dla konsumentów. FK organizuje także szerokie działania edukacyjne dla różnych grup, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych.

FK ma duże doświadczenie w realizacji projektów, w tym także finansowanych ze środków UE. Część z nich, np. projekt ASSIST (środki HORIZON 2020) dotyczy poradnictwa konsumenckiego w obszarze oszczędzania energii oraz efektywności energetycznej.

Łotwa

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA została założona w celu ochrony praw konsumentów na szczeblu krajowym i unijnym. LPIAA informuje konsumentów o ich prawach i jest partnerem alternatywnego systemu rozwiązywania sporów na Łotwie. Na poziomie regionalnym LPIAA promuje działania edukacyjne i informacyjne dotyczące polityki energetycznej.

Zapewnia konsumentom bezpłatne porady dotyczące energii. Organizacja ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych a także realizowała już projekty ukierunkowane na kwestie energetyczne.

Litwa

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Sojusz Litewskich Organizacji Konsumenckich (LVOA) zrzesza kilka organizacji konsumenckich działających na Litwie. LVOA uczestniczy w krajowych i europejskich debatach w zakresie tematki związanej z konsumentami.

LVOA jest uznanym opiniotwórcą w środkach masowego przekazu na Litwie w kwestiach konsumenckich i ma znaczącą pozycję wśród krajowych decydentów politycznych.

Słowacja

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS jest słowacką organizacją konsumencką, która świadczy porady dla konsumentów i rozwiązuje spory dotyczące skarg konsumenckich. Prowadzi cztery centra doradztwa konsumenckiego na Słowacji, zapewniając profesjonalne poradnictwo i praktyczną pomoc, zwłaszcza dla osób wymagających szczególnego traktowania.

S.O.S. organizuje także seminaria edukacyjne i szkolenia dla konsumentów, handlowców i MŚP oraz ma bogate doświadczenie wydawnicze podręczników i publikacji dla konsumentów, przedsiębiorców i innych grup społecznych.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zaangażować? Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Tutaj uzyskasz dane kontaktowe osoby, która może Ci pomóc.

Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości o projekcie, zarejestruj się. Nigdy nie będziemy Cię spamować informacjami i będziemy szanować Twoją prywatność.

European Flag

Projekt STEP otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 847080.

Projekt i wykonanie Exelmans Graphics