STEP projektā piedalās 11 organizācijas.

Deviņas no tām ir izveidotas patērētāju organizācijas, kas sniedz konsultācijas patērētājiem nacionālā līmenī.

Divas pārejās organizācijas ir Eiropas patērētāju organizāciju tīkls (BEUC) un Lielbritānijas rūpniecības, tirdzniecības un publiskā sektora asociācija, kura darbojas energoefektivitātes un decentralizētas enerģijas jomā (ADE Research).

Partneri.

Apvienotā Karaliste

ADE

ADE pārstāv energoefektivitātes un decentralizētās enerģijas nozares Lielbritānijā.

UZZINĀT VAIRĀK
Beļģija/ES

BEUC

Eiropas patērētāju organizācija BEUC ir Briseles federācija, kurā darbojas 45 neatkarīgas nacionālās patērētāju organizācijas no 32 Eiropas valstīm.

UZZINĀT VAIRĀK
Bulgārija

Българска национална асоциация “Активни потребители” (BNAAC)

BNAAC ir neatkarīga NVO, kas aizsargā Bulgārijas patērētāju intereses.

UZZINĀT VAIRĀK
Apvienotā Karaliste

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice sniedz bezmaksas, neatkarīgas konsultācijas par juridiskām un patērētāju problēmām visā Lielbritānijā.

UZZINĀT VAIRĀK
Kipra

Cyprus Consumers Association (CCA)

Kipras Patērētāju asociācija ir neatkarīga, nevalstiska patērētāju organizācija.

UZZINĀT VAIRĀK
Portugāle

DECO

DECO ir bezpeļņas organizācija, kas veicina patērētāju intereses un tiesības un pārstāv patērētājus politikas veidošanā dažādos līmeņos.

UZZINĀT VAIRĀK
Čehija

dTest

dTest ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz patērētāja pakalpojumus, izmantojot testēšanas žurnālu, brošūras un tālruni.

UZZINĀT VAIRĀK
Polija

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów ir Polijas patērētāju nevalstiska asociācija, kas ar reģionālo filiāļu starpniecību sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas un palīdzību patērētājiem.

UZZINĀT VAIRĀK
Latvija

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA tika dibināta, lai aizsargātu patērētājus tiesības, kas noteiktas nacionālajos un ES tiesību aktos.

UZZINĀT VAIRĀK
Lietuva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Lietuvas Patērētāju organizāciju alianse (LVOA) apvieno vairākas Lietuvā aktīvas patērētāju organizācijas.

UZZINĀT VAIRĀK
Slovākija

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS ir Slovākijas patērētāju nevalstiska organizācija, kas sniedz konsultācijas patērētājiem un nodrošina strīdu izšķiršanu saistībā ar patērētāju sūdzībām.

UZZINĀT VAIRĀK
Apvienotā Karaliste

ADE

ADE pārstāv energoefektivitātes un decentralizētās enerģijas nozares Lielbritānijā. Organizācija strādā, lai Lielbritānijai būtu energoefektīva, nodrošinot siltas un veselīgas mājas un nodrošinot drošu enerģijas nākotni, izmantojot ekonomiku ar zemu oglekļa saturu.

ADE projektā piedalās pētniecības nodaļa, kurai ir reputācija strādājot ar augstas kvalitātes darbu politikas izpētes un novērtēšanas jomā.

 

 

Beļģija/ES

BEUC

Eiropas patērētāju organizācija BEUC ir Briseles federācija, kurā darbojas 45 neatkarīgas nacionālās patērētāju organizācijas no 32 Eiropas valstīm. BEUC tika izveidota, lai veicinātu, aizstāvētu un pārstāvētu Eiropas patērētāju intereses, izstrādājot un īstenojot ES politiku.

BEUC ir izveidojušas īpašas politikas un komunikāciju darba grupas, kas atbalsta normatīvo vidi, kas aizsargā patērētājus enerģijas tirgos visā Eiropā.

 

 

 

 

 

 

Bulgārija

Българска национална асоциация “Активни потребители” (BNAAC)

BNAAC ir neatkarīga NVO, kas aizsargā Bulgārijas patērētāju intereses. Tai ir 3 filiāles un 9 informācijas un konsultāciju centri Bulgārijas pilsētās. Organizācija sniedz informāciju un palīdzību patērētājiem, tostarp izmantojot žurnālu AKTĪVIE PATĒRĒTĀJI, lobē politikas veidotājus, lai tiesību akti pārstāvētu patērētāju intereses un veiktu salīdzinošās pārbaudes.

BNAAC ir gandrīz divu gadu desmitu pieredze, nodrošinot apmācības ekspertiem un ieinteresētajām personām patērētāju aizsardzības un ilgtspējīgas enerģijas jomā.

Apvienotā Karaliste

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice sniedz bezmaksas, neatkarīgas konsultācijas par juridiskām un patērētāju problēmām visā Lielbritānijā. Organizācija uzlabo politikas un praksi, kas ietekmē cilvēku dzīvi. Citizens Advice ir gandrīz 400 neatkarīgu konsultāciju centru tīkls no vairāk nekā 2900 vietām Anglijā un Velsā. 2017. gadā Citizens Advice palīdzēja 2,7 miljoniem cilvēku ar 6,3 miljoniem numuru.

Enerģētikas jomā organizācija sniedza tiešas konsultācijas enerģijas jautājumos 41 000 klientu un, sasniedzot papildu 100 000 patērētājus, apmācīja tiešos darbiniekus sniegt konsultācijas enerģētikas jomā. Šajā projekta tiks iesaistīti trīs vadošie vietējie pilsoņu konsultāciju centri – Reading, Mančestera un Koventrija – ar National Citizens Advice atbalstu.

Kipra

Cyprus Consumers Association (CCA)

Kipras Patērētāju asociācija ir neatkarīga, nevalstiska patērētāju organizācija. Kopš tās dibināšanas 1973. gadā asociācijai ir nozīmīga loma, atbalstot Kipras patērētājus un nodrošinot, ka patērētāja balss tiek sadzirdēta visos politiskās sistēmas līmeņos. Organizācija sniedz informāciju patērētājiem par viņu tiesībām, izskata no tirgus ienākošās patērētāju sūdzības un izdod savu ceturkšņa žurnālu O Katanalotis.

Kopš 1990. gada CCA vada skolu pieaugušajiem. Nodarbības aptver dažādas patērētāju problēmas un tiesības, tās notiek katru nedēļu bez maksas.

Portugāle

DECO

DECO ir bezpeļņas organizācija, kas veicina patērētāju intereses un tiesības un pārstāv patērētājus politikas veidošanā dažādos līmeņos.

Tajā ir 380 000 biedru un 7 reģionālās nodaļas. Organizācija patērētājiem sniedz informāciju par produktiem un pakalpojumiem tirgū, izmantojot periodiskas publikācijas, piemēram, Proteste (385 000 lasītāji).

Tā organizē profesionālas apmācības, lai tiesneši vai uzņēmumu direktori varētu ievērot patērētāju tiesības un veicinātu patērētāju izglītošanu skolās un pieaugušajiem.

Čehija

dTest

dTest ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz patērētāja pakalpojumus, izmantojot testēšanas žurnālu, brošūras un tālruni. Izmantojot savu žurnālu, dTest publicē produktu testus, veicina patērētāju tiesības un cīnās par to uzlabojumiem. dTest ir arī izstrādājis salīdzinošos rīkus un kalkulatorus, kas vienkāršo produktu un pakalpojumu izvēli patērētājiem.

dTest ir uzsācis trīs veiksmīgas kolektīvās enerģijas nomaiņas kampaņas 2016., 2017. un 2018. gadā. dTest jau ir ilgstoši sadarbojies ar 500 pašvaldībām un 150 praktiķiem saistībā ar patērētāju konsultāciju pakalpojumiem.

Polija

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów ir Polijas patērētāju nevalstiska asociācija, kas ar reģionālo filiāļu starpniecību sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas un palīdzību patērētājiem.

FK arī lobē politikas veidotājus, lai likumi un strīdu procedūras būtu pēc iespējas draudzīgākas patērētājiem. FK organizē arī izglītojošas aktivitātes dažādām grupām, ieskaitot bērnus, jauniešus vai vecāka gadagājuma cilvēkus.

FK jau piedalās dažādos ES finansētos projektos, no kuriem viens ir ASSIST un attiecas uz energoefektivitāti. Organizācijai ir liela pieredze, sniedzot palīdzību patērētājiem enerģijas jautājumos.

Latvija

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA tika dibināta, lai aizsargātu patērētājus tiesības, kas noteiktas nacionālajos un ES tiesību aktos. LPIAA informē patērētājus par viņu tiesībām, kā arī piedalās kā partneris ārpustiesas strīdu risinātāju institūcijā Latvijā. Reģionālā līmenī LPIAA veic izglītojošus un informatīvus pasākumus enerģētikas politikas jomā.

Organizācija sniedz patērētājiem konsultācijas par enerģiju un, izmantojot bezmaksas konsultācijas, veicina patērētāju interešu ievērošanu. Organizācijai ir liela pieredze ES vai valstu finansēšanas projektu izstrādē un ieviešanā, un tā jau ir izstrādājusi projektus, kas veltīti enerģijas jautājumiem.

Lietuva

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Lietuvas Patērētāju organizāciju alianse (LVOA) apvieno vairākas Lietuvā aktīvas patērētāju organizācijas. LVOA piedalās gan nacionālā, gan Eiropas līmeņa diskusijās par dažādiem ar patērētājiem saistītiem jautājumiem.

LVOA ir atzīts viedokļu veidotājs plašsaziņas līdzekļos par patērētāju jautājumiem Lietuvā, un tai ir ievērojama pozīcija starp valstu politikas veidotājiem.

Slovākija

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS ir Slovākijas patērētāju nevalstiska organizācija, kas sniedz konsultācijas patērētājiem un nodrošina strīdu izšķiršanu saistībā ar patērētāju sūdzībām. Tā pārvalda četrus patērētāju konsultāciju centrus Slovākijā, sniedzot profesionālas konsultācijas un praktisku palīdzību īpaši neaizsargātiem cilvēkiem.

S.O.S. organizē arī izglītojošus seminārus un apmācības patērētājiem, tirgotājiem un MVU, un tai ir sena vēsture, publicējot rokasgrāmatas un publikācijas patērētājiem, tirgotājiem un citām grupām.

Kontakti

Jautājums? Vai vēlaties iesaistīties? Vai neatradāt, to, ko meklējāt? Uzziniet, ar ko sazināties.

Kontakti

Uzturēt kontaktus

Ja vēlaties saņemt jaunumus par projektu, lūdzu reģistrējieties. Mēs neapgrūtināsim jūs ar lieku informāciju un cienīsim jūsu privātumu.

European Flag

Projekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Izstrādājis Exelmans Graphics