Обобщено ръководство за ползи за организациите, присъединяващи се към мрежата на STEP

06/05/2021

Проверете по-долу какво намират нашите партньори за най-полезно при присъединяването към нашата мрежа от съветници по STEP

Download

Директива за енергийната ефективност (ДЕЕ) – предложения за преразглеждане:

30/03/2021

Вижте по-долу нашите 5 най-нови препоръки на STEP за преразглеждане на ДЕЕ

Download

Втори набор от препоръки за политики

26/03/2021

Тези политики отразяват новите реалности на COVID-19 и необходимостта от повече финансиране, енергийна ефективност и сътрудничество с местните участници

Download
Report

Първи набор от препоръки за политики (английска версия):

03/02/2020

13 препоръки за политики, насочени към справяне с енергийната бедност на национално и европейско ниво.

Download
Report

Най-добри практики в страните от проекта STEP (английска версия):

17/12/2019

Дали чрез повишаване на осведомеността, достигане до енергийно бедни или чрез най-добрите начини за справяне с енергийната бедност – този доклад предоставя отговорите.

Download
Report

Споразумения за партньорство за обучение на съветници за енергийна ефективност (английска версия):

10/12/2019

Всички споразумения за партньорство, създадени до момента в изпълнение на проекта STEP.

Download
Report

Дефиниране на енергийната бедност в страните от проекта STEP (английска версия):

15/10/2019

Проучване на 151 организации, работещи с енергийно бедни потребители, ни помага да идентифицираме по-добре нашата целева група и пречките за предоставяне на подкрепа.

Download
Report

Обобщение на наличните схеми за подкрепа (английска версия):

11/10/2019

Вижте наличните схеми за подкрепа на енергийната бедност в 9-те страни по проекта.

Download
Report

Адресиране на енергийно бедни потребители (английска версия):

11/10/2019

Разберете дефинициите на енергийната бедност в страните, партньори по проекта, както и причините и мерките за справяне с нея.

Download

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics