За проекта

„Решения за справяне с енергийната бедност” (STEP) е проект за разработване на лесен, иновативен и възпроизводим модел, състоящ се от мерки за справяне с енергийната бедност.

Проектът обхваща част от страните с най-висок процент на енергийна бедност в Европа. Това са България, Кипър, Чешката република, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия и Обединеното кралство.

Общата цел на STEP е да облекчи енергийната бедност чрез насърчаване на поведенчески промени и нискобюджетни решения за енергийна ефективност сред потребителите, които страдат или са в риск от енергийна бедност чрез надеждни и съобразени спрямо конкретните нужди съвети.

Новини
A girl is drinking tea looking sad as sun goes down.
Older woman looking thoughtful

Проектът има три конкретни цели:

  • Да се ангажират потребителски групи и организации, работещи директно със засегнатите потребители, които съветват хората по редица въпроси относно финансите или здравето, да си партнират и да предоставят препоръки на енергийно бедните потребители.
  • Да се помогне на енергийно бедните потребители в изброените по-горе страни да пестят енергия и да подобрят стандарта си на живот. Ще съветваме потребителите за по-ефективно потребление на енергия и как това може да им помогне да спестят пари, и да подобрят здравословното си състояние и благополучието си. Ще проведем информационни кампании, ще предоставим съвети как се пести енергия, ще демонстрираме начини за икономия на разходите и ще помогнем за въвеждането на нискобюджетни мерки за енергийна ефективност.
  • Да се разпространят  най-добрите практики и избор на стратегии, които могат да облекчат енергийната бедност и да се насърчи  тяхното възпроизвеждане в други страни от ЕС.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics