Avizované zdražovanie elektriny a plynu zmobilizovalo slovenských politikov i obyvateľov k diskusii o energetickej chudobe. Jednou z kľúčových obáv Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), slovenského partnera projektu STEP, je skutočnosť, že zvýšenie cien plynu a elektriny najviac pocítia najchudobnejší.

V roku 2020 žilo na Slovensku viac ako 600 000 ľudí pod hranicou príjmovej chudoby, najviac sú ohrozené viacdetné domácnosti, domácnosti s jedným rodičom a deti do 18 rokov. Podľa prieskumu Štatistického úradu SR z júla tohto roku bolo v roku 2020 celkovo 11,4 % obyvateľov Slovenska ohrozených príjmovou chudobou.

Zemplín, ležiaci na hraniciach s Ukrajinou, patrí medzi najchudobnejšie regióny Slovenska i EÚ, preto S.O.S. na jeseň v tejto oblasti realizovala sériu školení pre energeticky zraniteľných spotrebiteľov. Mnohé domácnosti v tomto regióne vykurujú svoje domy tuhým palivom, najmä drevom, ktoré je tu dlhoročnou tradíciou a v regióne s nízkym priemerným príjmom aj najdostupnejším zdrojom paliva. Na zimu sa rodiny často sťahujú do izby s výhrevným telesom a zvyšok domu nevykurujú vôbec.

Niektoré domácnosti prejavili záujem o renováciu svojho domu vo forme zateplenia či modernizácie kúrenia, no štátna dotačná schéma na tepelné čerpadlá, ktorá bola spustená začiatkom septembra 2021 online, s celkovým rozpočtom 5,7 milióna eur, sa vyčerpala za štyri hodiny.

Vo všeobecnosti však ľudia žijúci v energetickej chudobe nemajú možnosť žiadať o štátnu podporu na modernizáciu ich domácnosti, pretože nemajú zdroje potrebné na spolufinancovanie vo výške 40% až 60%. Zraniteľní spotrebitelia navyše často nemajú prístup k internetu či nevedia pracovať s počítačom, čím je pre nich takto nastavená pomoc absolútne nedosiahnuteľná.

Počas workshopov na Zemplíne sa S.O.S. zamerala na vzdelávanie seniorov, nezamestnaných, rodičov-samoživiteľov a sociálne hendikepované skupiny. Jednou z najväčších výziev nebolo identifikovať energeticky chudobných, ale pomôcť ľuďom v energetickej chudobe prijať realitu, uvedomiť si svoju situáciu a priviesť ich k tomu, aby svoje problémy začali riešiť. Workshopy tiež ukázali, aké dôležité je vytvárať sieť energetických poradcov priamo z členov zraniteľných komunít najmä v čase rastúcich cien energií…

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics