Spotrebitelia môžu mať v súčasnosti problémy s úhradou faktúr za elektrinu, plyn či dodávku tepla. Podľa vyjadrení predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MHSR) sa rezort priebežne oboznamuje so situáciou v energetickom sektore v kontexte dopadov koronakrízy a aktuálny stav v energetike dôsledne monitoruje.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva tiež víta ústretový prístup dodávateľov elektriny a plynu, ktorí ho informovali, že na základe individuálneho posúdenia sa snažia v tomto ekonomicky neľahkom období vychádzať v ústrety odberateľom, ak požiadajú o úpravu zálohových platieb alebo splátkový kalendár. V prípade dramatického zhoršenia situácie je MHSR pripravené reagovať legislatívnym návrhom, ak sa to ukáže ako potrebné na ochranu odberateľov a zvyšku dodávateľského reťazca. 

Ako postupovať vzhľadom na súčasnú pandémiu?

Odporúčame sledovať informácie o prijatých legislatívnych úpravách a pokynoch, ako postupovať/informácie budeme uvádzať aj na našej stránke.

Dodávatelia elektriny, plynu, tepla a prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry majú oproti iným dodávateľom tovarov či poskytovateľom služieb nadštandardnú výhodu v podobe možnosti okamžitého odpojenia odberateľa, pričom takéto odpojenie môže mať pre konkrétneho odberateľa existenčné následky. Veríme, však, že toto svoje oprávnenie nebudú dodávatelia energií zneužívať a preukážu spotrebiteľom solidaritu vo forme moratória na odpájanie a flexibilného prístupu pri ich potenciálnych problémoch s platbami účtov za energie.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie nedoplatku či mesačných preddavkov, odporúčame kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť si splátkový kalendár. Dodávatelia by v súčasnej situácii mali byť ústretoví a spotrebiteľov neodpájať. Existujúci dlh vám však neodpustia a budete ho musieť skôr či neskôr uhradiť.

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics