DECO, portugalska organizacja konsumencka, opublikowała cztery raporty podsumowujące stan ubóstwa energetycznego we wszystkich 9 krajach projektu (Polska, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Cypr, Słowacja, Czechy, Portugalia).

  • Jak docierać do ubogich energetycznie konsumentów W raporcie  przedstawiamy definicje ubóstwa energetycznego obowiązujące w państwach uczestniczących w  projekcie, przyczyny ubóstwa oraz  środki I sposoby, które można wykorzystać do rozwiązania problemu na szczeblu krajowym 
  • Definiowanie ubóstwa energetycznego Wyniki badania przeprowadzonego na 151 organizacjach pokazują problem, z jakimi borykają się organizacje udzielając porad ubogim lub zagrożonych ubóstwem  energetycznym konsumentom  
  • Dostępne programy wsparcia – podsumowanie W raporcie zebraliśmy informacje o systemach wsparcia, które są dostępne w krajach projektu i które są przeznaczone dla konsumentów, którzy mają trudności z opłaceniem rachunków.
  • Dobre praktyki – państwa objęte projektem Bez względu na to, czy chodzi o podnoszenie świadomości, poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji czy uzyskanie właściwej metody walki z ubóstwem energetycznym, raport oferuje najlepsze wypracowane dotychczas  praktyki.

Pozostały raporty projektu STEP są dostępne na naszej stronie w zakładce rezultaty

Zapraszamy też do kontaktu z nami  !

Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zaangażować? Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Tutaj uzyskasz dane kontaktowe osoby, która może Ci pomóc.

Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości o projekcie, zarejestruj się. Nigdy nie będziemy Cię spamować informacjami i będziemy szanować Twoją prywatność.

European Flag

Projekt STEP otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 847080.

Projekt i wykonanie Exelmans Graphics