Partnerzy projektu STEP opublikowali pierwszy zestaw zaleceń , czyli 13 sposobów walki z ubóstwem energetycznym.

Zalecenia są szczególnie istotne w kontekście wdrażania pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (przepisy dotyczące ubóstwa energetycznego są dostępne w sekcji Wyniki).

Nasze rekomendacje – w skrócie – przedstawiają się następująco:

 1. Wprowadzenie kompleksowej strategii przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu u energetycznemu
 2. Zapewnienie stałego i spójnego dialogu narodowego na temat kwestii ubóstwa energetycznego
 3. Przyjęcie integracyjnej definicji ubóstwa energetycznego
 4. Utworzenie sieci doradców energetycznych
 5. Określenie efektywności energetycznej jako priorytetu w zakresie infrastruktury
 6. Zapewnienie wsparcia w zakresie zabezpieczenia społecznego na wydatki energetyczne gospodarstw domowych o niskich dochodach
 7. Egzekwowanie minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynku
 8. Przeciwdziałanie efektowi powrotu do ubóstwa energetycznego
 9. Rozwiązanie problemu wysokich cen paliw
 10. Obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia poprzez korzystanie z rejonowych systemów cieplnych.
 11. Wzmocnienie ochrony przed odłączeniem od dostaw prądu
 12. Ułatwienie dostępu do odnawialnych źródeł energii, w tym dla najemców i osób mieszkających w domach wielorodzinnych
 13. Aktywne wspieranie lokalnych wspólnot energetycznych nienastawionych na zysk (CEC obywatelskie wspólnoty energetyczne oraz RECs społeczności korzystające z energii odnawialnej)

Partnerzy projektu STEP promują powyższe rekomendacje współpracując  z władzami krajowymi i lokalnymi.

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat polityki walki z ubóstwem energetycznym, prosimy o kontakt . Czekamy na informację od Ciebie, jeśli uważasz, że przygotowane przez nas zalecenia są przydatne w Twojej pracy.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz się zaangażować? Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Tutaj uzyskasz dane kontaktowe osoby, która może Ci pomóc.

Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości o projekcie, zarejestruj się. Nigdy nie będziemy Cię spamować informacjami i będziemy szanować Twoją prywatność.

European Flag

Projekt STEP otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 847080.

Projekt i wykonanie Exelmans Graphics