Projekta apraksts

Projekts “risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP) izveidos vienkāršu, inovatīvu un atkārtojamu pasākumu modeli enerģijas nabadzības novēršanai.

Projekts aptver valstis, kurās ir augstākie enerģijas nabadzības rādītāji Eiropā. Tās ir Bulgārija, Kipra, Čehija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Slovākija un Lielbritānija.

STEP  vispārējais mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski pielietojamus padomus.

Older woman looking thoughtful
A girl is drinking tea looking sad as sun goes down.

Trīs konkrētie mērķi ir sekojoši:

  • Veicināt patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbību, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem, piemēram, finanšu vai veselības jautājumiem, sniedz padomus enerģijas nabadzībā nonākušiem patērētājiem.
  • Palīdzēt trūcīgiem patērētājiem 9 valstīs taupīt enerģiju un uzlabot viņu dzīves līmeni. Konsultēt patērētājus par efektīvāku enerģijas patēriņu un informēt, kā tas var palīdzēt viņiem ietaupīt naudu un uzlabot viņu veselību un labsajūtu. Veikt informācijas kampaņas, sniegt padomus, kā ietaupīt enerģiju, demonstrēt izmaksu ietaupījumus un palīdzēt ieviest zemu izmaksu energoefektivitātes pasākumus.
  • Izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģijas nabadzību un veicināt to pielietošanu citās ES valstīs.

Kontakti

Jautājums? Vai vēlaties iesaistīties? Vai neatradāt, to, ko meklējāt? Uzziniet, ar ko sazināties.

Kontakti

Uzturēt kontaktus

Ja vēlaties saņemt jaunumus par projektu, lūdzu reģistrējieties. Mēs neapgrūtināsim jūs ar lieku informāciju un cienīsim jūsu privātumu.

European Flag

Projekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Izstrādājis Exelmans Graphics