LPIAA, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija 2019 gada 25 septembrī organizēja pirmo STEP darba grupu. Darba grupas informācija tika veltīta daudzstāvu ēku pārvaldniekiem un māju vecākajiem Jelgavā. Atsaucība bija ievērojama, darba grupā piedalījās apmēram 80 dalībnieki.

Vēlamies pateikties STEP projekta LPIAA partnerim – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, jo viņi aktīvi palīdzēja izplatīt informāciju par darba grupu, piedalījās prāta vētras sanāksmēs pirms semināra, kā arī palīdzēja organizatoriskos pasākumos. Darba grupa notika Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kas atrodas Jelgavas pilsētas centrā (pielikumā pievienots attēls).

25. septembra darba grupa tika veltīta enerģijas taupīšanas jautājumiem un sagatavošanās centrālās apkures sezonai. Galvenās tēmas bija šādas:

  • STEP projekts, mērķis un uzdevumi, informācija par darbinieku (front line) lomu, konsultāciju sniegšana dažādām sociālajām grupām, jo īpaši enerģētiski nabadzīgajām sociālajām grupām;
  • Informācija par gatavošanos siltumapgādes, apkures sezonai;
  • Daudzstāvu ēku apkures sistēmas un siltummezglu uzbūves pamatprincipi;
  • Enerģijas taupīšana daudzdzīvokļu ēkās (ēku siltināšanas, valsts atbalsta programmas un elektroenerģijas taupīšanas iespējas).

Atbilstoši projekta STEP mērķiem 25. septembra darba grupā tika atlasīti 10 interesenti kuriem piedāvāja iespēju piedalīties apmācībās par palīdzības sniegšanu enerģētiski nabadzīgiem iedzīvotājiem, padomi par energoefektivitāti un iespējām ietaupīt enerģiju.

Kontakti

Jautājums? Vai vēlaties iesaistīties? Vai neatradāt, to, ko meklējāt? Uzziniet, ar ko sazināties.

Kontakti

Uzturēt kontaktus

Ja vēlaties saņemt jaunumus par projektu, lūdzu reģistrējieties. Mēs neapgrūtināsim jūs ar lieku informāciju un cienīsim jūsu privātumu.

European Flag

Projekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Izstrādājis Exelmans Graphics