Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA), “Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija” (LPIAA), SIA “Gren Jelgava” un Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) ir četras dažādas organizācijas, kuras vieno darbs pie enerģētiskās nabadzības samazināšanas veicināšanas ne tikai Jelgavas pilsētā, bet arī Jēkabpils novadā, Auces teritorijā, Zemgales reģionā un visā Latvijā. Dažādas aktivitātes enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju situācijas uzlabošanai notiek Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” finansēto četru dažādu projektu ietvaros.

Kopš 2019.gada LPIAA īsteno “Apvārsnis 2020” projektu “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP). Zaļās enerģijas uzņēmums SIA “Gren Jelgava” īsteno  “Apvārsnis 2020” projektu “Atbildīgo pušu savienošana, lai pieņemtu inovatīvas shēmas enerģētiskās nabadzības samazināšanai” (SocialWatt).

Kopš 2020.gada ZREA īsteno  “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” (PowerPoor). Kā “jaunpienācējs” enerģētiskās nabadzības mazināšanas projektu pulkā ir POIC, kas 2021.gadā uzsāka “Apvārsnis 2020”projektu “Veselības, labklājības un līdztiesības uzlabošana, īstenojot uz pierādījumiem balstītu pilsētu politiku, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību” (WELLBASED).

Tas ir nebijis gadījums, kad vienā pilsētā 4 organizācijas vienlaicīgi ievieš vairākus projektus ar līdzīgu mērķi. Tāpēc 2021.gad 3.augustā LPIAA, ZREA, Gren Jelgava un POIC pārstāvji rīkoja sapulci, lai pārrunātu iespējamo sadarbību kopīgi mērķu sasniegšanā, jo kopā mērķus var sasniegt efektīvāk.

Enerģētiskās nabadzības mazināšanā projektos tiek iesaistīti ne tikai iedzīvotāji, bet arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija, sociālā pārvalde, namu apsaimniekošanas uzņēmums, Latvijas lauksaimniecības universitāte, NVO sektors, u.c. interesenti, kas ļaus izcelt enerģētiskās nabadzības problēmu un paaugstinās sabiedrības izpratni par problēmas nozīmīgumu un tās risināšanas iespējām.

Kontakti

Jautājums? Vai vēlaties iesaistīties? Vai neatradāt, to, ko meklējāt? Uzziniet, ar ko sazināties.

Kontakti

Uzturēt kontaktus

Ja vēlaties saņemt jaunumus par projektu, lūdzu reģistrējieties. Mēs neapgrūtināsim jūs ar lieku informāciju un cienīsim jūsu privātumu.

European Flag

Projekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Izstrādājis Exelmans Graphics