Στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος STEP (Solution To Tackle Energy Poverty), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) διοργάνωσε συνολικά δέκα εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαδικτυακές συναντήσεις, δια σκοπούς ενημέρωσης των καταναλωτών, -με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών-, επεξηγώντας το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Κύπρο.

Στα πλαίσια επιμόρφωσης των καταναλωτών, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν,τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος, τη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του καταναλωτή, τη παροχή γενικών συμβουλών για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και παρουσίαση των σχεδίων και χορηγιών που προσφέρονται απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό)

Επιπρόσθετα απαντηθήκαν πολλά ερωτήματα που έθεσαν οι καταναλωτές, καθώς επίσης και καταγράφηκαν αρκετές προτάσεις τους που λήφθηκαν υπόψη δια την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Ο ΚΣΚ, πραγματοποίησε συνάντηση με ομάδες καταναλωτών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου παρέχοντας τους επίσης χρήσιμο και αναλυτικό υλικό.

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics