Εκτιμάται ότι πέραν των 50 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ζουν σε συνθήκες «ενεργειακής φτώχειας», έχουν δηλαδή περιορισμένη ή και καμία πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός), γεγονός που επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στην ευημερία και στην υγεία τους, όσο και στο περιβάλλον. Η Κύπρος αποτελεί ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ, του οποίου τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας είναι αρκετά υψηλά.

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται αντίστοιχα από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των εισοδημάτων τους, τα επίπεδα ανεργίας αλλά και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

«Αποτελεί ευθύνη όλων μας η λήψη άμεσων μέτρων που καταπολεμούν το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.»

Σκοπός λειτουργίας του ΕΣΥΓΑ είναι η παροχή συμβουλών στους καταναλωτές δια σκοπούς διασφάλισης οικονομικότερων και ασφαλέστερων «ενεργειακών» συνθηκών διαβίωσης.

Ενεργώντας ειδικά σε αυτόν τον τομέα, το ΕΣΥΓΑ πλαισιώνεται από μια έμπειρη ομάδα, έτοιμη να ενημερώσει και να βοηθήσει τους Κύπριους καταναλωτές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, να διαχειριστούν την κατανάλωσή τους, να κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, καθώς και να καταφύγουν στους αντίστοιχους μηχανισμούς ενεργειακής στήριξης.

Οι κύριοι στόχοι του ΕΣΥΓΑ είναι:

• Στήριξη των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών δια τη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, βοηθώντας τους να βρουν τις καταλληλότερες λύσεις, ιδίως όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς ενεργειακής στήριξης.

• Παροχή γενικών συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ενημέρωση των καταναλωτών για τα υφιστάμενα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δια σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22516112 και 99144661, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@katanalotis.org.cy .

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics