Στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος STEP εξετάστηκε και κοινοποιήθηκε η πρώτη δέσμη συστάσεων δια σκοπούς αντιμετώπισης του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Στα πλαίσια των 13 αυτών πολιτικών που έχουν κοινοποιηθεί, περιγράφονται διαφορες πρακτικές που αποσκοπούν στη καθοδήγηση των καταναλωτών, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. (Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την δέσμη αυτή μέτρων μπορείται να βρείτε εδώ.

Η δέσμη αυτή μέτρων, στηρίζεται στην απαρχή δια την διασφάλιση της Καθαρής Ενέργειας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Δέον να σημειωθεί ότι οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το πρόγραμμα Step είναι οι εξής:

 1. Στρατηγική για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας
 2. Συνεχής διάλογοι μεταξύ των εταίρων για το θέμα της ενεργειακής φτώχειας
 3. Ανάγκη δια την υιοθέτηση κοινού ορισμού της ενεργειακής φτώχειας που θα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη
 4. Δημιουργεία δικτύου συμβούλων για την ενεργειακή φτώχεια
 5. Καθορισμός της ενεργειακής απόδοσης ως προτεραιότητα υποδομής
 6. Παροχή κοινωνικής ασφάλισης για τις ενεργειακές δαπάνες των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος
 7. Αποφυγή πρακτικών που οδηγούν σε αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής φτώχειας
 8. Εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων
 9. Παροχή φθηνότερης ενέργειας για την θέρμανση και ψύξη
 10. Άμεσες πρακτικές δια την μείωση του λογαριασμού ενέργειας
 11. Επιβολή ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
 12. Ασφαλής πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 13. Υποστήριξη δια τη δημιουργία μη κερδοσκοπικών CEC (ενεργειακές κοινότητες πολιτών) /RECs (κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, επικοινωνήστε μαζί μας. Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς εάν βρίσκετε αυτές τις συστάσεις χρήσιμες και βοηθητικές.

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics