Σχετικά με το έργο

Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, το πρόγραμμα STEP προωθεί ένα σύνολο απλών, καινοτόμων και πρωτοποριακών ενεργειακών μέτρων.

Το έργο καλύπτει ορισμένες από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βασικός στόχος του προγράμματος STEP είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στα πλαίσια υιοθέτησης χαμηλού κόστους λύσεων ενεργειακής απόδοσης όπου θα αποτίνονται σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών μέσα από την λήψη αξιόπιστων συμβουλών.

Older woman looking thoughtful
A girl is drinking tea looking sad as sun goes down.
Home 3

Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι στόχοι:

  • Άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες καταναλωτικές ομάδες και οργανώσεις πρώτης γραμμής, οι οποίες θα απαντούν τα ερωτήματα των καταναλωτών και θα παρέχουν συμβουλές σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν χρηματοοικονομικά ζητήματα και θέματα υγείας.
  • Για την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών, θα παραχθούν οι κατάλληλες συμβουλές και λύσεις που θα συμβάλουν στην βελτίωση της υγείας και ευημερίας αυτών στα πλαίσια μιας αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες, θα δοθούν συμβουλές για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας καθώς επίσης θα θέσουμε σε άμεση εφαρμογή διάφορα μέτρα ενεργειακής απόδοσης χαμηλού κόστους.
  • Τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και επιλογών πολιτικής που μπορούν να μετριάσουν την ενεργειακή φτώχεια και να προωθήσουν την αναπαραγωγή τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics