Η σελίδα  www.stepenergy.eu έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BEUC παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.beuc.eu.  Η BEUC είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων δια τους σκοπούς της σελίδας αυτής.

Πιστεύουμε ακράδαντα στα θεμελιώδη δικαιώματα σας και στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και/η των προσωπικών σας δεδομένων. Προσπαθούμε όπως  περιορίσουμε αυστηρά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, στο ελάχιστο δυνατό, δια την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας.  Τα Cookies είναι κείμενα αρχείων που περιέχουν ένα μικρό όγκο δεδομένων όπου και αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορούν να περιλαμβάνουν την συλλογή και αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών.

Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται ένα διαφημιστικό πλαίσιο, αυτό συντελείται επειδή χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που ονομάζετε  Matomo η οποία αναλύει το κοινό της ιστοσελίδας.

Το  cookie Matomo εγκαθίσταται μόνο αν ο επισκέπτης της σελίδας  επιλέξει να το ενεργοποιήσει, επιλέγοντας το κατάλληλο κουτάκι στο πλαίσιο της συγκατάθεσης.

Το Matomo παρακολουθεί πότε, που και πως οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, προκειμένου να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας ως επίσης και να μετράει τις επιδόσεις του.  Έχουμε επιλέξει το Matomo αφού σέβεται πλήρως την διασφάλιση της προσωπικής σας ζωής και/η δεδομένων σας. Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα της χρήσης αυτού είναι ότι έχουν καλυφθεί και/η αφαιρεθεί τα τελευταία  οκτώ(8)  ψηφία από το ΙP address σας  με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ποτέ την πλήρη διεύθυνση αυτού.

Χρησιμοποιούμε επίσης και άλλο cookie:

SESSIONID31396 cookie: Αυτό είναι ένα cookie διακομιστή που καθορίζετε από την εταιρία φιλοξενίας ιστοσελίδων OVH και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο διακομιστής αυτός.  Το cookie λήγει μετά από 15 λεπτά. Εάν επιθυμείτε όπως απορρίψετε το cookieSESSIONID31396, αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Mapbox: Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί στατικό χάρτη από το MapBox ο οποίος δεν απαιτεί cookies επειδή δεν υπάρχει διαδραστικότητα.

Βίντεο:  Χρησιμοποιούμε το Framatube για την ενσωμάτωση βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Το Framatube έχει αναπτυχθεί από τον Γαλλικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό Framasoft και ακολουθεί το πρωτόκολλο  BitTorrent για να μοιράσει το εύρος ζώνης μεταξύ των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια διεύθυνση σας (ΙP) είναι αποθηκευμένη στο δημόσιο BitTorrent (ιχνηλάτη) του βίντεο καθ’όλο το χρονικό διάστημα που εσείς παρακολουθείτε το βίντεο αυτό. Εάν επιθυμείτε να κρατήσετε ιδιωτική την διεύθυνση του IP σας, τότε χρησιμοποιείστε το VPN. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Framatube εδώ .

Γραμματοσειρές: Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας προέρχεται από την γραμματοσειρά του Google Fonts και δεν απαιτεί οποιαδήποτε cookies.

Εικονίδια: Τα εικονίδια προέρχονται από το Font Awesome. Δεν χρησιμοποιούνται cookies καθώς οι γραμματοσειρές αποθηκεύονται τοπικά και δεν συνδέονται με το Font Awesome.

Ενότητες εκπαίδευσης

Τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα σε ενεργειακούς συμβούλους και καταναλωτές αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MOODLE που είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα. Οι ίδιες οι εκπαιδευτικές ενότητες δημιουργήθηκαν από τον Πολωνό συνεργάτη μας FK και φιλοξενούνται σε διακομιστή στην Πολωνία. Δεν κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα στο MOODLE (δείτε την πολιτική απορρήτου της MOODLE εδώ). Τα δεδομένα που συλλέγονται για σύνδεση στα εκπαιδευτικά μαθήματα (e-mail, όνομα και οργανισμός) χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της πρόσβασης στις ενότητες και της τήρησης αρχείων των συμμετεχόντων. Όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι η χρηματοδοτική αρχή αυτού του έργου, τα δεδομένα θα διατηρούνται για 5 χρόνια μετά το τέλος του έργου, δηλαδή στις 31 Μαΐου 2027.

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

  • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς  ως επίσης και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα όπως ζητήσετε και λάβετε αποκατάσταση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή.
  • Δικαίωμα διαγραφής –  Έχετε το δικαίωμα όπως ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που διαθέτουμε για εσάς.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε δεν είναι ακριβή ή δεν γίνετε νόμιμη χρήση αυτών από εμάς, τότε έχετε την δυνατότητα να μας ζητήσετε όπως σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αυτά.
  • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα τα οποία προσκομίσατε σε οποιαδήποτε μορφή και/ή μέσο χρησιμοποιείται συνήθως. Η πρακτική αυτή βοηθάει στην λήψη δεδομένων σας από άλλα μέσα, εάν και εφόσον το επιθυμείτε.
  • Δικαίωμα αντίκρουσης –  Έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε στην χρήση των δεδομένων σας δια σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ! 
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας –  Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται παράνομα, έχετε το δικαίωμα όπως καταγγείλετε την κατάσταση αυτή στην εθνική σας αρχή η οποία είναι αρμόδια επί θεμάτων που άπτονται των προσωπικών σας δεδομένων ή στην Αρχή προστασίας δεδομένων που εδρεύει στο Βέλγιο. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.

Αλλαγές στην πολιτική μας

Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου μας δια την συμμόρφωση της με νέες νομικές απαιτήσεις. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή,  θα δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες αυτές  στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να είναι διαθέσιμες στο κοινό;  η ημερομηνία και η μορφή της αλλαγής θα αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα, ερωτήσεις, καταγγελίες  ή προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας, σας ενθαρρύνουμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό δια την λύση του προβλήματος σας αυτού.  

BEUC – The European Consumer Organisation
Rue d’Arlon 80
B-1040 Brussels
Belgium

Email: privacy@beuc.eu

Tel: +32 2 743 15 90
Fax: +32 2 740 28 02

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics