Εκπαιδευτικό υλικό

Θα δημοσιεύσουμε εδώ εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του έργου. Προσεχώς περισσότερα!

Αυτή η σελίδα θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές ενότητες κατάρτισης σε όλες τις γλώσσες του έργου, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή στις χώρες αυτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να συμβουλεύουν τους ανθρώπους σε μια σειρά ζητημάτων όπως τα οικονομικά ζητήματα ή τα θέματα υγείας, να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση για θέματα ενεργειακής φτώχειας.

Resources 1

Αυτές οι ενότητες κατάρτισης θα καλύψουν:

  • βασικές γνώσεις σχετικά με τον ενεργειακό τομέα
  • βασικές γνώσεις σχετικά με το κοινωνικό σύστημα και τη φτώχεια
  • πώς να αναγνωρίζουμε τους καταναλωτές σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας
  • καθοδήγηση καταναλωτών σε ενεργειακούς συμβούλους του STEP
  • εθνικοί, τοπικοί μηχανισμοί και δυνατότητες υποστήριξης των καταναλωτών
  • πώς οι ενεργειακές συμβάσεις επηρεάζουν τους καταναλωτές στην ενεργειακή φτώχεια (τιμολόγια, αλλαγή προμηθευτών, διαφανείς λογαριασμοί)
  • δικαιώματα των καταναλωτών

Επικοινωνια

Έχετε ερώτηση; Θέλεις να εμπλακείς; Δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις; Μάθε με ποιον να επικοινωνήσεις.

Επικοινωνια

Μείνετε σε επαφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τότε εγγραφείτε. Δεν θα σας βομβαρδίζουμε ποτέ με πληροφορίες και θα σεβαστούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

European Flag

Tο έργο STEP χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ερευνών και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης No. 847080.

Σχεδιάστηκε από Exelmans Graphics