Spotřebitelská organizace dTest jako jediný partner projektu STEP v České republice se během jeho poslední fáze zaměřila na intenzivní osvětovou kampaň provázenou individuálním poradenstvím. Vzhledem k tomu, že senioři patří z pohledu energetické chudoby k těm nejohroženějším, byla pro ně připravena série workshopů napříč celou Českou republikou.

Poradci dTestu navštívili před koncem loňského roku všechny kraje a kromě právních i technických doporučení ve vztahu k energiím a stále rostoucím cenám nabídli seniorům i možnost individuální konzultace jejich konkrétních problémů. Ve spolupráci s místním zastupitelstvem Prahy 6 pak byla pro období dvou měsíců zřízena pravidelná prezenční poradna pro veřejnost.

“Přetrvávající pandemická omezení přinesla nutnost přesunout některé naše aktivity do online prostředí, což bohužel právě u přednášek určených pro starší generace znamenalo zúžení okruhu účastníků,” uvádí výkonná ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. “Distanční způsob komunikace se naopak ukázal jako vítaný ve vztahu k pracovníkům neziskových organizací, na jejichž proškolení v oblasti energetiky jsme se také zaměřili,” doplňuje Hekšová.

Scaling up energy advice sessions in Czech Republic 1
Helena Brychová of dTest provides one-on-one energy advice

Výhodou dTestu je časopis, který vychází pravidelně každý měsíc a který odebírá zhruba 50 000 domácností. Informace o tom, jaká jsou úskalí smluv mezi dodavateli energií a spotřebiteli, tipy k efektivnímu využívání energií i doporučení, jak se dozvědět vice prostřednictvím individuálních konzultací, se tak podařilo předat širšímu okruhu české populace. Specifické problémy spojené s ukončením činnosti mnoha dodavatelů, které postihly Českou republiku během podzimu 2021, se odrazily v potřebě věnovat tématu energetické chudoby vice pozornosti. dTest se tak díky projektu STEP stal jedním z ambasadorů společensky závažných témat, která vyžadují spolupráci a komunikační dovednosti nejen na úrovni místní či národní, ale celoevropské.

Kontakt

Máte otázky? Chcete se zapojit? Nemůžete najít, co hledáte? Kontaktujte nás.

Kontakt

Zaregistrujte se k odběru novinek

Jestli si přejete dostávat novinky o projektu, přihlaste se k jejich odběru. Nebojte se, nebudeme vás bombardovat informacemi. Zároveň respektujeme vaše soukromí.

European Flag

Projekt STEP je financován z programu Horizon 2020 - rámcový program EU pro výzkum a inovace.

Navrženo Exelmans Graphics