STEP vydal svou první sadu politických doporučení nastiňující 13 způsobů pro boj proti energetické chudobě.

Tato doporučení jsou především relevantní v kontextu implementace legislativního balíčku Čisté energie pro všechny Evropany ( ustanovení týkající se energetické chudoby jsou také přístupná v sekci Výsledky).

V kostce tato opatření spočívají v:

 1. Základní a komplexní Strategie proti Energetické Chudobě
 2. Zajištění koherentního a konzistentního národního dialogu v otázkách energetické chudoby
 3. Přijetí definice Energetické chudoby
 4. Vytvoření Sítě Energetických Poradců
 5. Navržení energetické účinnost jako priority infrastruktury
 6. Poskytnutí sociální podpory na výdaje pro nízkopříjmové domácnosti
 7. Zajištění minimálních standardů energetické hospodárnosti budov
 8. Vyhnutí se regresivním efektům
 9. Aplikování politiky k řešení vysokých cen paliva
 10. Zajištění levnější energie prostřednictvím dálkového vytápění a chlazení
  11.Posílení ochrany proti odpojení
 11. Zajistit přístup k obnovitelným zdrojům, včetně nájemcům a osobám žijícím v bytových domech
 12. Proaktivní podpora vytvoření komunitní energetiky

Partneři projektu STEP podporují tato politická doporučení u svých národních a lokálních orgánů veřejné moci.

Jestliže chcete zjist více o politických doporučeních týkajících se energetické chudoby, prosím kontaktujte nás. Rádi uslyšíme, pokud tato doporučení shledáte užitečnými pro svou práci.

Kontakt

Máte otázky? Chcete se zapojit? Nemůžete najít, co hledáte? Kontaktujte nás.

Kontakt

Zaregistrujte se k odběru novinek

Jestli si přejete dostávat novinky o projektu, přihlaste se k jejich odběru. Nebojte se, nebudeme vás bombardovat informacemi. Zároveň respektujeme vaše soukromí.

European Flag

Projekt STEP je financován z programu Horizon 2020 - rámcový program EU pro výzkum a inovace.

Navrženo Exelmans Graphics