В съответствие с целите на проекта STEP за подпомагане на уязвимите потребители в справянето с енергийната бедност, българската потребителска организация и STEP партньор БНААП наскоро проведоха проучване на територията на квартал Факултета в София със семейства от ромската общност, които бяха изложени на риск от енергийна бедност.

Целта на изследването беше да се изгради общо разбиране за жилищния фонд в общността, както и степента на енергийна бедност, изпитвана от семействата в квартала. Проучването включва 202 домакинства и е информирано от най-добрите практики, споделени от проекта STEP-IN на Хоризонт 2020, който също е работил с малцинствените общности в Унгария

Един от ключовите проблеми, които изпъкнаха за изследователите, беше, че повечето от домовете нямаха топлоизолация. Поддръжката на жилищния фонд е често срещан проблем, което води до течащи покриви, влажни подове, влага в основите, мухъл в прозорците и рамките на вратите. В повечето случаи прозорците са с един стъклопакет, което увеличава загубата  на топлина и сметките за енергия, а потребителите не знаят за сертификата за енергийна ефективност.

Като цяло анкетираните смятат, че домовете им са с приемлива температура през по-голямата част от годината, но прегряват през летните пикове и също така са твърде студени през най-мразовитите дни на зимата. Респондентите бяха загрижени за цената на сметките си за енергия, но само малък брой от анкетираните смятат да изключат напълно отоплението си поради цената на енергията.

Освен проучването, работниците на първа линия също обучиха потребителите как да направят домовете си по-енергийно ефективни. Получателите на съветите бяха положително настроени и имаха голямо желание да научат за мерките за енергийна ефективност с нулеви и ниски разходи, които STEP преди това сподели чрез своите видеоклипове в YouTube и онлайн модулите. Те също бяха обучени за мерките с по-високи разходи, като например закупуване на по-енергийно ефективна бяла техника и други уреди, както и модернизиране на изолацията. И накрая, те бяха снабдени с инструменти за насърчаване на тези промени, като LED крушки и изолационна лента.

Проучването на проекта предостави на работниците на първа линия и на проекта STEP като цяло по-добро разбиране на енергийната бедност сред уязвимите и малцинствените общности и имаше за цел да информира за най-добрите практики сред партньорите на STEP, както и по-широката общност, посветена на справянето с енергийната бедност.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics