STEP публикува първия си набор от препоръки за политики, в който очертава 13 начина за справяне с енергийната бедност.

Тези препоръки са особено уместни в контекста на прилагането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ (съответните разпоредби относно енергийната бедност също са налични в раздел  резултати).

Накратко, това са мерките, които STEP поддържа:

 1. Въвеждане на цялостна стратегия за енергийна бедност.
 2. Гарантиране на кохерентен и последователен национален диалог по въпросите на енергийната бедност.
 3. Приемане на приобщаваща дефиниция на енергийната бедност.
 4. Създаване на мрежа от енергийни съветници.
 5. Определяне на енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет.
 6. Осигуряване на социална подкрепа за енергийните разходи на домакинствата с ниски доходи.
 7. Прилагане на минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите.
 8. Избягване на регресивните ефекти.
 9. Прилагане на политики за адресиране на високите цени на горивата.
 10. Осигуряване на по-евтина енергия чрез централно отопление и охлаждане.
 11. Укрепване на защитата срещу прекъсване на достъпа.
 12. Осигуряване на достъп до възобновяеми източници, включително за наематели и за тези, които живеят в многофамилни къщи.
 13. Активно подпомагане на създаването на енергийни кооперативи с нестопанска цел – граждански енергийни общности (CEC) и общности с възобновяема енергия (REC).

Партньорите на СТЕП насърчават тези препоръки политики със своите национални/местни власти.

Ако се интересувате от повече подробности относно политиките за справяне с енергийната бедност, моля, свържете се с нас. Ще се радваме на обратна връзка, ако намерите тези препоръки полезни в работата си.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics