Обучителни материали

Ние предлагаме онлайн обучителен курс за енергийни съветници и организации, които общуват директно с потребителите. Този курс е разработен чрез платформата MOODLE*, която е онлайн обучителна система, която има за цел да разпространява споделеното знание и създаване на обучителни групи.

Resources 1

Курсът има за цел да обучи организациите да:

  • Подпомагат енергийно бедните да спестяват енергия и подобряват качеството на живот.
  • Съветват потребителите за по ефективно енергийно потребление и как то може да ги подпомогне да спестят пари и подобрят здравето и живота си.

Съдържани на обучителния курс:

  • “Основни познания за енергийния сектор” – как функционира енергийния сектор, кои са основните участници, относимото законодателство и ефекти за здравето причинени от топлинен дискомфорт и ниско качество на въздуха в дома
  • “Енергията вкъщи” – енергийната ефективност в дома, включващо промяна на поведението, енергийни етикети и сертификати, сградни подобрения, отоплителни инсталации и дори енергийното потребление на осветлението и другите уреди в дома.
  • “Съзнателен потребител на енергийния пазар” – потребителллските права на енергийния пазар, управление на потреблението и разбиране на сметките позволяващи прилагането на поведение, което води до спестяване от разходите.
  • “Социална система” – основни принципи и функциониране на социалната система в България, политики и действия към енергийната бедност и основни ресурси за информация и подкрепа.
  • Защита на данните и как да се свържете със съветниците на STEP

Ако имате въпроси свързани с този курс, моля свържете се с Асоциация активни потребители  тук.

Ние сме разработили курсове за обучение както на организации предоставящи съвети, така и на потребители, както и някои ресурси, които спомагат за намаляване на енергийната бедност и за повишаване на комфорта в домовете на хората.

Моля, обърнете внимание, че тъй като енергийната политика се реализира на национално равнище, много от общоевропейските програми и определения за подкрепа може да се разминават с тези прилагани в България.

* Нашите обучителни модули бяха създадени от нашия полски партньор по проекта, FK, използвайки платформата с отворен код MOODLE. Модулите се хостват в Полша. Данните, събрани за достъп до модулите (име, имейл, организация), се използват само с цел осигуряване на обученията и са достъпни от националния партньор по STEP и FK като администратор на платформата. Повече подробности за вашите права, нашата политика за поверителност можете да намерите тук.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics