Обучителни материали

Тук ще публикуваме  материалите разработени по време на проекта ! Очаквайте ги!

Тази страница ще включва онлайн модули за обучение на всички езици на проекта, така че организациите, работещи пряко със засегнатите потребители в тези страни, и които имат опит в  консултирането по различни въпроси, както финансови, така и здравни, да имат достъп до обучения по въпросите на енергийната бедност.

Resources 1

Тези обучителни модули ще обхващат:

  • основни знания за енергийния сектор
  • основни знания за социалната система и бедността
  • подходи как да се идентифицират потребителите, страдащи от енергийната бедност
  • начини за пренасочаване към енергийни съветници – част от STEP
  • национални и местни механизми, предлагащи възможности за подкрепа на потребителите
  • как енергийните договори влияят на потребителите, страдащи от енергийна бедност (тарифи, смяна на доставчици, прозрачни сметки)
  • потребителски права

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

Регистрирайте се за новини

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics