Португалската потребителска организация DECO, публикува четири доклада, обобщаващи състоянието на енергийната бедност във всичките 9 страни по проекта (Полша, Великобритания, Литва, Латвия, България, Кипър, Словакия, Чехия, Португалия):

  • Насочване на енергийно слаби потребители. Този доклад представя дефинициите на енергийната бедност, налични в страните по проекта, причините и различните мерки, които могат да бъдат използвани за справяне с нея на национално ниво.
  • Дефиниране на енергийната бедност. Резултатите от проучване, направено сред 151 организации, подчертават препятствията, пред които са изправени организациите, когато предоставят съвети на потребителите, изложени на риск от енергийна бедност.
  • Обобщение на наличните схеми за подкрепа. Този доклад изброява всички схеми за подкрепа, които се предлагат в страните по проекта и са посветени на потребителите, които изпитват трудности да плащат сметките си.
  • Добри практики в страните по проекта STEP. Независимо дали чрез повишаване на осведомеността, намиране на нови начини за достигане до уязвимите потребители или получаване на правилния метод за справяне с енергийната бедност, този доклад предлага най-добрите налични практики досега.

Други отчети за STEP са достъпни на нашата страница с резултати. Всички добри практики или въпроси, които да споделите, тогава се свържете с тях!

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics