В проекта STEP участват 11 организации.

Девет от тях са утвърдени потребителски организации, които предоставят съвети на потребителите на национално ниво.

Другите две организации са Европейската потребителска организация (БЕУК) – представителна на европейско ниво и базираната във Великобритания асоциация на индустриални, търговски и държавни организации, с фокус към енергийна ефективност и децентрализиразация на енергията (ADE Research).

Партньори.

Великобритания

ADE

ADE работи за подобряване на енергийната ефективност и процеса на децентрализация на енергийния сектор във Великобритания.

ЗА ПОВЕЧЕ
Белгия/EC

BEUC

BEUC, Европейската организация на потребителите, е базирана в Брюксел.

ЗА ПОВЕЧЕ
България

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП)

БНААП е независима неправителствена организация, която защитава българските потребителски интереси.

ЗА ПОВЕЧЕ
Великобритания

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice предоставя безплатни, независими консултации по правни и потребителски проблеми в Обединеното кралство.

ЗА ПОВЕЧЕ
Република Кипър

Cyprus Consumers Association (CCA)

Кипърската асоциация на потребителите е независима неправителствена организация на потребителите.

ЗА ПОВЕЧЕ
Португалия

DECO

DECO е организация с нестопанска цел, която насърчава интересите и правата на потребителите и ги представлява при изготвянето  на политики на различни нива.

ЗА ПОВЕЧЕ
Чехия

dTest

dTest е организация с нестопанска цел, която предоставя потребителски услуги чрез издаване на списание с тестове, брошури и гореща телефонна линия.

ЗА ПОВЕЧЕ
Полша

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów е полска потребителска асоциация, която предоставя безплатни юридически консултации и помощ на потребителите чрез регионални клонове.

ЗА ПОВЕЧЕ
Латвия

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA е организация създадена с цел да защитава потребителските интереси на национално и европейско ниво.

ЗА ПОВЕЧЕ
Литва

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Алиансът на литовските потребителски организации (LVOA) обединява няколко потребителски организации, действащи в Литва.

ЗА ПОВЕЧЕ
Словакия

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS е словашка потребителска организация, която предоставя съвети на потребителите и съдейства при  разрешаването на спорове, породени от жалби на потребителите.

ЗА ПОВЕЧЕ
Великобритания

ADE

ADE работи за подобряване на енергийната ефективност и процеса на децентрализация на енергийния сектор във Великобритания. Част от дейностите са да подпомага осигуряването на топли и безопасни за здравето домове и да създава условия за сигурно енергийно бъдеще чрез динамична икономика с ниски въглеродни емисии.

ADE участва в проекта чрез своята изследователска дейност. Организацията има натрупан опит в сферата на експертните и стратегическите изследвания и оценки.

Белгия/EC

BEUC

BEUC, Европейската организация на потребителите, е базирана в Брюксел. Представлява федерация от 45 независими национални потребителски организации от 32 европейски държави. BEUC е създадена, за да насърчава, защитава и представлява интересите на европейските потребители при разработването и прилагането на политиките на ЕС.

BEUC има специализирани екипи по политики и комуникации, които се застъпват за регулаторни механизми, с оглед защита на потребителите на енергийните пазари в цяла Европа.

 

 

България

Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП)

БНААП е независима неправителствена организация, която защитава българските потребителски интереси. Има 3 клона и 9 информационни и консултантски центъра в различни градове на България. Организацията предоставя информация и помощ на потребителите, издава редица информационни материали. БНААП провежда сравнителни тестове на продукти и услуги. Асоциацията представлява потребителите пред държавните институции и работи за това, законодателството да защитава потребителските интереси.

БНААП има над двадесет годишен опит в провеждането на обучения за експерти и заинтересовани страни в областта на защитата на потребителите и устойчивата енергия. Представители на асоциацията са участвали в събития и кампании, свързани с енергийната бедност.

Великобритания

Citizens Advice (Coventry, Reading & Manchester)

Citizens Advice предоставя безплатни, независими консултации по правни и потребителски проблеми в Обединеното кралство. Също така организацията работи за оптимизиране на политики и практики, оказващи влияние върху живота на хората. Citizens Advice е мрежа от близо 400 независими консултантски центрове в над 2, 900 локации в Англия и Уелс. През 2017 г. Citizens Advice са предоставили помощ на 2,7 милиона души с 6,3 милиона проблема.

Що се отнася до областта енергетика, организацията предоставя директни енергийни съвети на 41 000 клиенти и достига до 100 000 потребители чрез обучения на служители, пряко работещи със засегнатите от проблема.  Проектът ще бъде изпълнен от трите водещи местни центъра на Citizens Advice – Рединг, Манчестър и Ковънтри – с подкрепата на National Citizens Advice.

Република Кипър

Cyprus Consumers Association (CCA)

Кипърската асоциация на потребителите е независима неправителствена организация на потребителите. От създаването си през 1973 г. асоциацията играе важна роля в подкрепа на кипърските потребители и гарантира, че потребителският глас се чува на всички нива на политическата система. Организацията предоставя информация на потребителите за техните права, обработва жалбите и издава собствено тримесечно списание O Katanalotis.

От 1990 г. CCA ръководи училище за възрастни. Класовете обхващат редица потребителски въпроси. Провеждат се седмично и са безплатни.

Португалия

DECO

DECO е организация с нестопанска цел, която насърчава интересите и правата на потребителите и ги представлява при изготвянето  на политики на различни нива.

Асоциацията има 380,000 члена и 7 регионални делегации. Организацията предоставя информация на потребителите относно продукти и услуги на пазара чрез периодични публикации като Proteste (с 385 000 читатели).

Освен това организира професионални обучения, така че съдии или директори на компании да се съобразяват с правата на потребителите и да насърчават информираността на потребителите в училищата и сред възрастните.

Чехия

dTest

dTest е организация с нестопанска цел, която предоставя потребителски услуги чрез издаване на списание с тестове, брошури и гореща телефонна линия. Чрез своето списание dTest публикува тестове на продукти, популяризира правата на потребителите и се бори за тяхното отстояване.

dTest също разработва сравнителни инструменти и калкулатори, които опростяват избора на продукти и услуги от страна на потребителите. dTest стартира три успешни кампании за колективна промяна на енергийните планове през 2016, 2017 и 2018 г.

Организацията има дългосрочно сътрудничество с 500 общини и 150 служители, работещи в сферата на потребителските консултантски услуги.

Полша

Federacja Konsumentów (FK)

Federacja Konsumentów е полска потребителска асоциация, която предоставя безплатни юридически консултации и помощ на потребителите чрез регионални клонове. ФК също така лобира пред държавните институции, така че законите и процедурите за разрешаване на спорове да бъдат в интерес на потребителите.

ФК организира образователни дейности за различни възрастови групи: деца, младежи и възрастни хора. Асоциацията участва в различни финансирани от ЕС проекти, един сред които е ASSIST, чийто фокус засяга енергийната ефективност.

Federacja Konsumentów има голям опит в предоставянето на помощ на потребителите по различни  теми в сферата на енергийната бедност.

Латвия

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

LPIAA е организация създадена с цел да защитава потребителските интереси на национално и европейско ниво. LPIAA информира потребителите за техните права и е партньор на схемата за алтернативно разрешаване на спорове в Латвия. На регионално ниво, LPIAA насърчава образователни и информационни дейности в сферата на енергийната бедност.

Организацията предоставя енергийни съвети на потребителите и защитава интересите им чрез безплатни консултации. LPIAA  има богат опит с разработването и изпълнението на европейски и национални проекти. LPIAA работи в сферата на енергийната бедност.

Литва

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA)

Алиансът на литовските потребителски организации (LVOA) обединява няколко потребителски организации, действащи в Литва. LVOA участва в дебати по различни въпроси, свързани с потребителите на национално и европейско равнище.

LVOA формира общественото мнение по въпроси, свързани с потребителите в Литва и има значителен авторитет сред националните политици и медиите.

Словакия

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

SOS е словашка потребителска организация, която предоставя съвети на потребителите и съдейства при  разрешаването на спорове, породени от жалби на потребителите. S.O.S.  ръководи четири центъра за консултиране на потребители в Словакия, като предоставя професионални консултации и практическа помощ,и по-специално на уязвимите потребители.

S.O.S. също така организира образователни семинари и обучения за потребители, търговци и МСП. Организацията има дълга история в публикуването на наръчници и публикации за потребители, търговци и други.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics