Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.


Какво споделиха респондентите на БНААП по време на проучването с проследяващия въпросник?
Нова проектодиректива за енергийния клас на сградите
STEP се бори с енергийната бедност сред ромската общност в България

STEP се бори с енергийната бедност сред ромската общност в България

03/12/2021

В съответствие с целите на проекта STEP за подпомагане на уязвимите потребители в справянето с енергийната бедност, българската потребителска организация и STEP партньор БНААП наскоро проведоха проучване на територията на квартал Факултета в София със семейства от ромската общност, които бяха изложени на риск от енергийна бедност.

За Повече
Енергийни общности в България

Енергийни общности в България

27/08/2021

Енергийните общности или енергийни кооперативи са инициативи, в които граждани се сдружават и съвместно инвестират в производството на електричество и/ или топлинна енергия от възобновяеми източници.

За Повече
Оптимизиране на енергията у дома – как да спестим и без да влагаме значителни средства
Resources
Understanding energy poverty

Разбиране за енергийна бедност

18/12/2019

Португалската потребителска организация DECO, публикува четири доклада, обобщаващи състоянието на енергийната бедност във всичките 9 страни по проекта (Полша, Великобритания, Литва, Латвия, България, Кипър, Словакия, Чехия, Португалия): Насочване на енергийно слаби потребители.

За Повече
Потребителски организации се обединяват за преодоляване на енергийната бедност

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics