За въпроси свързани със случващото се на местно ниво, моля, свържете се с:

Надежда Ангелова, сътрудник в БНААП
Активни потребители
гр. София, ул. Врабча № 26
+ 359 029890106
bnap[at]bnap.org


За въпроси свързани със случващото се на европейско ниво, моля, свържете се:

Cezara Popovici, Project Coordinator
BEUC – The European Consumer Organisation
1st floor, Rue d’Arlon 80
Brussels 1040
Belgium
+32 2 743 1590
energy[at]beuc.eu

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics