Респондентите участвали в проучването споделят, че доходите им са се увеличили в последните месеци. Това е така защото част от тях са получили повишение на заплатата или са сменили работното си място, а други са се пенсионирали и са получили добавки към основната си пенсия от държавата.

Въпреки повишението на доходите хората продължават да се притесняват за сметките си. Споделят, че се притесняват, но могат да се справят без да пропускат важни битови сметки. Често срещан отговор е много повече или приблизително същото, когато нашите анкетьори попитат за промени в сметките. Сметките за електроенергия и други горива, които използват да отопляват жилищата си са се увеличили. Освен увеличаването на цените се забелязва и влошаване на здравето и прекарване на повече време вкъщи, отколкото по време на първата сесия със съвети, поради проблеми свързани с COVID-19.

Въпреки увеличенията на цените респондентите споделят, че контролират много по- добре енергията, която използват благодарение на проекта STEP и успяват да минимализират, до колкото могат високите цени. Главно използват мерки с ниски инвестиции и промяна на поведението си. Благодарение на LED лампите, които подарявахме по време на първата сесия със съвети, хората са изградили положителна нагласа към тях и твърдят, че ще продължат и в бъдеще да ги купуват и използват. А уплътненията са помогнали много за спиране на течението в студените зимни месеци и запазване на топлината в жилищата.

Мерките с високи инвестиции са в същото положение като при първата сесия със съвети- приемат се добре, но хората не мислят да ги приложат. Причината са високите инвестиции и финансовата невъзможност за изпълнение. Това, което се наблюдава относно тези мерки е желанието да бъдат изпълнени, но липсата на финансова възможност, време или трудността да бъдат убедени другите членове на домакинството създава проблеми.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics